GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΒΟΡEΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ- 11.4.22

1.Περιωρίσαμε τὶς ἀποστολὲς στὴν Ἀφρικὴ καὶ μάλιστα στὴ Τανζανία (ἐστέλναμε πολλὰ κοντέϊνερς τῶν 45 κυβ. μέτρων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες κα...


1.Περιωρίσαμε τὶς ἀποστολὲς στὴν Ἀφρικὴ καὶ μάλιστα στὴ Τανζανία (ἐστέλναμε πολλὰ κοντέϊνερς τῶν 45 κυβ. μέτρων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ στὸν ἀείμνηστο π. ΕΡΜΟΛΑΟ ΙΑΤΡΟΥ ποὺ δυστυχῶς εὑρέθη νεκρὸς στὴν Λιβερία – καὶ ἀναμένομε λεπτομέρειες) καὶ μέρος αὐτῶν μαζὶ μὲ ἄλλα ἀγαθὰ ποὺ ἀγοράσαμε τὰ προωθοῦμε γιὰ νὰ τὰ ἀποστείλωμε εἰς τὴν Κεντρικὴ καὶ Βόρειο Εὔβοια ὅπου ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν οὔτε ἕνα σκαμνάκι νὰ ἀκουμπήσουν, οὔτε ἕνα τραπεζάκι γιὰ νὰ ἁπλώσουν τὸ Ἀντιμήνσιον καὶ νὰ πραγματοποιήσουν μία Θεῖα Λειτουργία.

Ἤδη ἤρθαμε σὲ ἐπαφὴ μὲ ἐκπροσώπους τῶν περιοχῶν καὶ μὲ μεταφορεῖς καὶ ὀργανώνουμε νταλίκες μὲ
Κρεβάτια, Ντουλάπες, Βιβλιοθῆκες, Τραπέζια, Καρέκλες γιὰ οἰκίες καὶ γιὰ Γραφεῖα, Κλινοσκεπάσματα, Εἴδη Οἰκιακῆς Χρήσεως, Τρόφιμα, Ρουχισμό, Παιγνίδια, Φάρμακα κλπ

Ἐκεῖνο γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφερόμεθα καὶ ἐπαγρυπνοῦμε εἶναι οἱ βοήθειες νὰ φθάνουν καὶ διανέμονται δίκαια καὶ ἄμεσα, διότι δυστυχῶς τὰ ἐπίσημα κονδύλια ποὺ διατίθενται γιὰ τέτοιους σκοπούς συνήθως φοβούμεθα μήπως καταχρῶνται ἀπὸ ἐπιτήδειους καὶ νὰ μὴ πᾶνε χαμένα τὰ ἀγαθὰ ποὺ θὰ κατορθώνουμε νὰ συγκεντρώνουμε μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις..

Ζητοῦμε ὑπερκατεπειγόντως νὰ ἀγοράσωμε σὲ εὐνοϊκὲς τιμὲς καὶ τοὺς ἀποστείλωμε καὶ ζωοτροφές, ἄχυρα, σανοὺς, τριφύλλια, βαμβακόπιτα, ἐπίσης ταΐστρες, ποτίστρες, ἀκόμη καὶ τσίγκους ἔστω και ὀξειδωμένους) γιὰ νὰ καλύπτουν τὰ μαντριά, τὰ ὁποῖα συχνὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ γιὰ κατοικίες πτωχῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Ἄν δὲν ἐπισπεύσουμε, δὲν θὰ ἔχουν, ὄχι μόνον οἱ μεγάλοι ἄνθρωποι νὰ πίνουν λίγο γάλα, ἀλλὰ οὔτε οἱ ἀσθενεῖς, οὔτε οἱ ἡλικιωμένοι, οὔτε καὶ τὰ μικρὰ παιδιά καὶ θὰ ἀποθνήσκουν «σὰν τὸ σκυλὶ στ΄ ἀμπέλι». Καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ θὰ ἐξέρχωνται διὰ νὰ κορέσουν τὴν ἀνυπόφορο πεῖνα τους, καὶ θὰ τρώγουν ἀκόμα καὶ βρώμικες ἀκαθαρσίες.

Ἀλλὰ ποῦ νὰ νοιώσουμε ἐμεῖς οἱ χορτάτοι τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας αὐτοὺς τοὺς πεινασμένους;;;;;;;

Κάνουμε ὑστάτη ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς φίλους, γνωστοὺς καὶ παλαιοὺς συνεργάτες νὰ συντρέξουν.

Δεχόμεθα κάθε προσφορὰ καὶ χορηγία ἰδίως ἠλεκτρικῶν οἰκιακῶν συσκευῶν, νά λειτουργοῦν κανονικά καὶ ὄχι νά εἶναι γιά πέταμα. Οἱ μεσίτες βάλθηκαν νά γίνουν ζάμπλουτοι καὶ πρός τοῦτο εἴμεθα διατεθειμένοι καὶ ἐμεῖς νά πληρώνουμε εἰδικά διά τίς ἠλεκτρικές συσκευές ὄχι μόνο διά το κατέβασμα καὶ τη μεταφορά των ἀλλά ἀκόμη κάποιο ποσό διά την ἀξία των.

2.Ζητοῦμε τὴν ἔμπρακτο συμπαράστασιν καὶ ἐκ μέρους τῆς Τροχαίας κατὰ τὸ σκέλος τῶν καθ΄ ὕλην καὶ κατὰ τόπον ἁρμοδιοτήτων αὐτῆς, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀκώλυτος διέλευσις τῶν ἐν λόγῳ φορηγῶν μὲ τὰ ἀγαθὰ ποὺ ἀποτελοῦν ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, διὰ τὴν συγκέντρωσιν αὐτῶν πρὸς τὸ ἀκίνητό μας Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικό, καὶ ἀπὸ τὸ ἀκίνητό μας Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικὸ καὶ ἀπὸ ὅλην την Ἑλλάδα πρὸς προώθησίν των εἰς Εὔβοιαν.

Ὅμως, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες ὑπενθυμίσεις, ἐδῶ καὶ ὀκτὼ (8) μῆνες, οἱ ἁρμόδιοι τῆς Τροχαίας καὶ τῶν Διοδίων, ὄχι μόνον δὲν μᾶς διευκόλυναν, ἀλλὰ οὔτε κὰν μᾶς δέχθηκαν στὸ γραφεῖο τους, ὅπου μεταβήκαμε ἐπανειλημμένως, μετὰ ἀπὸ τηλεφωνήματά μας.

Ἀντίθετα ὅλοι ἀκούσαμε στὶς εἰδήσεις ὅτι τὰ φορτηγὰ ποὺ ὠργάνωσε τὸ ΣΚΑΙ ἔτυχαν ἄριστης ἐξυπηρετήσεως καὶ σὲ δύο (2) ἡμέρες πραγματοποίησαν ταξίδι – ἀστραπὴ Ἀθήνα – Οὐκρανία…

Ὅμως ἐμεῖς συνεχίζουμε καὶ καλοῦμε ὅλους γιὰ συμπαράστασιν καὶ στὸ τομέα αὐτό.

Μὲ τὶς ἐπιμονές μας καὶ ὑπομονές μας αὐτές κατωρθώσαμε νὰ ἀποστείλουμε ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.

Θὰ ἐπαγρυπνοῦμε καὶ τώρα νὰ φθάσῃ ἡ βοήθεια στὸν λαό, διότι εἶναι κατ΄ἐξοχὴν ἀνήθικο νὰ νοσφίζωνται τὰ τεράστια κονδύλια τῶν ἰδιωτικῶν προσφορῶν καὶ τοῦ δημοσίου κορβανᾶ ἀπὸ τοὺς συντρόφους καὶ ὁμοϊδεάτες τους καὶ ὁ λαὸς νὰ παίρνη ψιχία ἡ τίποτα.

Ζητοῦμε συμπολίτες μας ποὺ ἔχουν τὴν ἔμπρακτον κατανόησιν ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΟΡΗΓΟΙ.

Ἡ προσφορά τους θὰ ἐκτιμηθῇ δεόντως ἀπὸ τὰ μέλη μας.
(Διότι οἱ ὑπερχορτάτοι εἶναι ἀδύνατον νὰ νοιώσουν τοὺς πεινασμένους).

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321


 .