ΠΟΙΟ ΚΟΜΜΑ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Οι ιερείς μας δεν θα προφταίνουν να βαπτίζουν - Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της Ορθοδοξίας στη Μικρασία-Οι ιερείς μας δεν θα προφταίνουν να βαπτίζουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος νέους πιστούς!
-Η Ονειρεμένη Αγία Αυτοκρατορία
-Ο μόνος ηγέτης στην ανθρώπινη ιστορία που
ποτέ δεν έχασε σε πόλεμο
-Να είμαστε βέβαιοι ότι μέχρι και στα βάθη της Ασίας θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της ΟρθοδοξίαςTΕΛΕΥΤΑΊΑ ΆΡΘΡΑ ΤΟΥ BLOG