GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία πρόθυμη χορηγὸς τοῦ Μαραθωνίου τῶν Τιράνων

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ   «ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»   Τ.Θ. 67250,   Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς   Τηλ.: 210 5248000   Ἠλ. Διεύθυνσις:  info @ ethnikoiphy...

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ» 

Τ.Θ. 67250, 

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς 

Τηλ.: 210 5248000 

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org 

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org 

 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 1ῃ Νοεμβρίου 2023 

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/21/01-11-23 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία πρόθυμη χορηγὸς τοῦ Μαραθωνίου τῶν Τιράνων 

Ἄφωνοι καὶ ἐμβρόντητοι ἔμειναν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν οἱ Ἕλληνες, ὅταν διάβασαν στὸν Τύπο ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πρεσβεία τῶν Τιράνων ἔγινε πρόθυμος χορηγὸς τοῦ Μαραθωνίου, ὁ ὁποῖος διεξήχθη στὴν ἀλβανικὴ πρωτεύουσα τὴν Κυριακὴ 22 Ὀκτωβρίου! 

Ὅπως πολὺ χαρακτηριστικῶς ἐπισημαίνεται, πρόκειται μὲ κάθε βεβαιότητα γιὰ τὸ πλέον ἐξώφθαλμο διπλωματικὸ αὐτογκὸλ στὴν σύγχρονη Ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας! 

Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ τὴν ἴδια στιγμὴ τὸ ἀμετακίνητα τουρκόδουλο ὅσο καὶ μισελληνικὸ καθεστὼς τοῦ –γενιτσάρου ὑπενθυμίζουμε!– Ἔ. Ράμα στραγγαλίζει παντοιοτρόπως τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα, εἴτε μὲ διωγμούς, ὅπως αὐτὸς τοῦ νομίμως ἐκλεγμένου Ἕλληνος Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη, ὁ ὁποῖος παραμένει ἤδη γιὰ ἕνα 5μηνο κλεισμένος παρανόμως –αἰχμάλωτος!– στὴν φυλακή, εἴτε μὲ τὴν εὐρεῖα παραχάραξι τίτλων ἰδιοκτησίας τῶν ὁμογενῶν μας, ὥστε νὰ τοὺς ἀφαιρεθοῦν τὰ ἀκίνητά τους ξεπουλῶντας τα ἔναντι πινακίου φακῆς, εἴτε μὲ ἀπογραφὲς σκέτη παρῳδία, ὥστε αὐτοὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸν χάρτη τῆς ἀλυτρώτου Βορείου Ἠπείρου μας διὰ παντός, καὶ ὡς πολῖτες καὶ ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, εἴτε δολοφονῶντας ἐν ψυχρῷ ὁμογενεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸ «λάθος» νὰ μιλοῦν τὴν μητρική μας γλῶσσα, ὅπως παλαιότερα ὁ τραγικὸς Ἀριστοτέλης Γκούμας καὶ προσφάτως ὁ μαρτυρικὸς Κωνσταντῖνος Κατσίφας, τὸν ὁποῖον οἱ εἰδικὲς μονάδες πραιτωριανῶν τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας ἐξετέλεσαν, ἐπειδὴ ἤθελε νὰ ἀναρτᾷ στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ τὴν γαλανόλευκη Σημαία τῆς Ἑλλάδος! 

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω κραυγαλέα, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων, δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίζωνται ἀπὸ τὶς Κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος μὲ μία κυριολεκτικῶς καταγέλαστη ἐξωτερικὴ πολιτική, μία διπλωματία, ὅπως ἀναφέρεται στὰ δημοσιεύματα, «γιὰ γέλια καὶ γιὰ κλάματα». 

Ἡ διαχρονικῶς ἀνύπαρκτη στάσις τῆς χώρας μας ἀποτελεῖ αἶσχος καὶ ὄνειδος, ἰδίως γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τοῦ ὁποίου τὰ τραγικὰ λάθη, ἡ ἀνικανότης, οἱ παραλείψεις καὶ «ἀβλεψίες» ὀργίζουν δικαίως κάθε Ἕλληνα! 

Ἀναζητῶντας κανεὶς τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Μαραθωνίου τῆς ἀλβανικῆς πρωτευούσης ἀντικρύζει ἔκπληκτος τὴν πρεσβεία τῆς Πατρίδος μας νὰ βρίσκεται σέ …περίοπτη θέσι στοὺς ἐπισήμους χορηγοὺς τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς! Διερωτῶνται ἅπαντες, ἔτσι τάχα διεθνοποιεῖται ἡ μοναδικὰ ἀσύδοτη φυλάκισις τοῦ νομίμως ἐκλεγμένου Ἕλληνος Δημάρχου Χειμάρρας; 

«Λεφτὰ ὑπάρχουν» ὑπὲρ τοῦ ἀλβανικοῦ δημοσίου; 

Πρόκειται ἀναντιρρήτως γιὰ τὸ χειρότερο αὐτογκὸλ τῆς ἑλληνικῆς διπλωματίας στὴν νεωτέρα Ἱστορία. 

Ἡ παντελῶς ἀχαρακτήριστη αὐτὴ πρᾶξις ὑπονομεύει εὐθέως τὶς πάγιες ἑλληνικὲς θέσεις, στηρίζοντας οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ διαφημίζοντας ἐπικοινωνιακῶς τὸ σαθρὸ ἀλβανικὸ καθεστώς! 

Αὐτὸς εἶναι ἄραγε ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος τρόπος ὑπερασπίσεως τῶν ἀπαραγράπτων Ἐθνικῶν δικαίων, θέσεων, συμφερόντων καὶ ἀρχῶν ὡς πρὸς τὸ κορυφαῖο Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα ἀπὸ τὴν πρεσβεία τῆς χώρας μας στὰ Τίρανα καὶ γενικώτερα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν; 

Οὐδεὶς (γιὰ πολλοστὴ φορά) πρόκειται νὰ παραιτηθῇ, ἤ, ἂν μή τι ἄλλο, νὰ ἐλεγχθῇ; 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου .