GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Η πυορρούσα Ρωμιοσύνη και η Σταύρωση της Δημοκρατίας

Χαράλαμπος  Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Η κορύφωση του Θείου Δράματος, μετά την Σταύρωση του Θεανθρώπου, και της συνακόλουθης...
Χαράλαμπος  Β Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η κορύφωση του Θείου Δράματος, μετά την Σταύρωση του Θεανθρώπου, και της συνακόλουθης Εκουσίας Ταφής, πέραν του απτού γεγονότος ότι συνιστά ανυπερθέτως ένα αληθές γεγονός εις την ροή της σύγχρονης Ιστορίας, εν ταυτώ, αποδεικνύει διαχρονικά την ύπαρξη μίας ορισμένης νοοτροπίας των φαρισαίων προσωρινών κρατούντων την εξουσία, οι οποίοι τρέφονται εκ της απατηλής αντιλήψεως ότι δύνανται εσαεί να δυναστεύουν τις ανθρώπινες ψυχές δίχως να λογοδοτούν.

Η μόδα της αθεΐας από τους ακραιφνείς θρησκόληπτους έτερων θρησκειών οι οποίοι καλλιεργούν ρητορική μισαλλοδοξίας προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς υπονομεύοντας την διάχυσή της ζώσης παραδόσεως μας, εις το πυρήνα της, δηλονότι εις την καθημαγμένη Πατρίδα μας, δοθέντος ότι η Συνταγματική έννομη τάξη μας, έκπαλαι, αρχής γενομένης εκ της ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους και επέκεινα, το Σύναγμά μας έφερε εις την προμετωπίδα του, λόγω και της Θεολογίας της Επαναστάσεως, με κανονιστική ισχύ, διότι υπό την σκέπη της κατευθυντήριας τοιαύτης γραμμής, εψηφίζοντο και θεσπίζονται άπαντες οι κανονιστικοί νόμοι του Κράτους καίτοι σήμερον, η πατρίς μας έχει κλυδωνισθεί εκ βάθρων από αλλαχού ανθέλληνες Ελληνοφώνους, οι οποίοι απεργάζονται την επιβουλή του Ελληνισμού και την επί μακρόν αντικατάσταση του Ελληνικού πληθυσμού, εξ ού και εξηγείται δια των μισθοφόρων δούρειων ίππων, ως προς όλους τους καίριους θεσμούς, υπερεκχειλίζον ανθελληνισμός και μισαλλοδοξία ως προς την αρχαία ελληνική γραμματεία, τον πολιτισμό της καθ’ ημάς Ανατολή και εν γένει την πυορρούσα Ρωμιοσύνη.

Ο ενταφιασμός της Δημοκρατίας, διαρκούντος του Εκουσίου Πάθους του Θεανθρώπου δια της επιεικώς απαράδεκτης και ωμής παρεμβάσεως της Εκτελεστικής Εξουσίας ως προς την Δικαστική, προκειμένου οι επίορκοι πολιτικοί,  ίνα ασκήσουν την δέουσα επιρροή έναντι ανταλλαγμάτων προς τον πρόεδρο του Α1, ο οποίος εκ των περιστάσεων ωθήθηκε, λόγω ότι εθίγη η θεσμική του ακεραιότητα, εις παραίτηση, συνιστά ουχί μόνον βραδυφλεγή βόμβα εν τοις θεμελίοις της Δημοκρατίας μας αλλά ένα κατάφωρο και αρτιφανές θεσμικό πραξικόπημα το οποίο εξισώνεται εν ακαρεί χρόνω και άνευ ετέρου τινός μετά ενός μιλιταριστικού πραξικοπήματος υπό τις ερπύστριες του οποίου τίθενται συλλήβδην άπασες οι ελευθερίες των πολιτών.

Πρόκειται εκ των ων ούκ άνευ, δια μία πρωτόφαντη ιταμή και κυνική παρέμβαση προς την λειτουργική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης δια την απόπειρα ενεργητικής δωροδοκίας, προκειμένου να ποδοπατηθεί το Σύνταγμα, να καταστρατηγηθεί εκ βάθρων και εν ευρεία εκτάσει, παν ψήγμα νομιμότητας, προκειμένου οι εγχώριες εύλαλες μαριονέτες, εντελλόμενα δηλαδή αθύρματα των υπερεθνικών διευθυντηρίων να νοθεύσουν την βούληση και το βούλημα του Ελληνικού λαού, το οποίο, ως γνωστό τοις πάσι, το Εθνικό Κόμμα «ΕΛΛΗΝΕΣ»,  ανέρχεται σήμερον, εις δυσθεώρητα ποσοστά με παγιωμένη βάση οκτώ τις εκατό (8%) αλλά και με εγκύρως διαγνωσμένη προϊούσα αύξηση των εν λόγω ποσοστών εις διψήφια ποσά, καθότι ο ανανήψας υγιής νοικοκύρης Ελληνικός λαός, ανθίσταται προς τον βόρβορο των νυν εγκάθετων και ανθελλήνων πολιτικών συλλήβδην του παρόντος σηψαιμικού κοινοβουλευτικού κατεστημένου, το οποίο ονειδίζει την Δημοκρατία, λυμαίνεται το Ελληνικό Κράτος και διασύρει το έθνος απανταχού στον Κόσμο.

Τα ως άνω έμμισθα φερέφωνα των διευθυντηρίων, υπολαμβάνουν την Ελλάδα ως μία μικρά αποικία, αδύνατη να διεκδικήσει ό,τι της αρμόζει αναφορικώς με το πολιτισμικό μεγαλείο το οποίο της ανήκει δικαιωματικά, εξ αυτού το λόγου, ολίγιστοι πολιτικοί με πολιτικό ανάστημα νάνου, συνθηκολογούν αντί τριάκοντα αργυρίων να πηδαλιουχήσουν την Ελλάδα προκειμένου να την προδώσουν επανειλημμένως.

Πρόκειται δια αήθεις και εθνικά αναξιοπρεπείς ανθρώπους, ένθα μετά ψυχοπαθολογικής μανίας, ενδιαφέρονται να εκποιήσουν την Πατρίδα μας, να ακρωτηριάσουν την ιστορική παράδοσή μας, προσβάλλοντας λίαν βαναύσως και άγαν τραχέως, δίκην εξυπηρετήσεως την υμέτερων ατομικών συμφερόντων των.

Οι εν λόγω πρόθυμοι ευήθεις, οι διαχρονικοί Εφιάλτες ανθέλληνες εγκαθιδρύουν θεσμικά πραξικοπήματα ,με την συνέργεια όλων των συναιτίων κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα οποία λογοδοτούν εις την ίδια αρχή, ανεξαρτήτως της επιφάσεως του στεντορείως διακηρυγμένου ιδεολογικού χρωματισμού.

Εν κατακλείδι, ευρισκόμεθα εις μίαν κρίσιμη καμπή της Ιστορίας και αναμένουμε, το τι μέλλει γενέσθαι, συμβάλλοντας διηνεκώς ως προς το ηθικό χρέος προς την Ιστορία και τους προγόνους μας, ημείς τασσόμεθα ως δει, προς την ορθή κατεύθυνση της ιστορίας, με αίσθημα ευθύνης, δεν ορρωδούμε προ ουδενός εισφέροντας ο καθείς εξ ημών, εκ του ελαχίστου των δυνάμεών του ως προς, οψέποτε άχρι εσχάτων, εξανάσταση του Γένους μας, το γε νυν έχον Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

*Ο Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω


.