GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Η Σταυροφορία της Δημοκρατίας

Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω Η εγχώρια θεσμική ελίτ, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της προκειμένου να αποκλείσει να...Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η εγχώρια θεσμική ελίτ, ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά της προκειμένου να αποκλείσει να προασπίσει αμελλητί τα ιδικά της συμφέροντα, ιδίως κοινοβουλευτικά και μη, αλλά και υπερεθνικά, επαληθεύοντας κατ’ ουσίαν τις εκτιμήσεις, ότι το Ελλαδικό κοινοβούλιο εντέλλεται υπό ενίων υπερεθνικών διευθυντηρίων ίνα εξυπηρετηθούν ορισμένης φύσεως και υφής συμφέροντα, εγκαθιδρύοντας ανερυθρίαστα μία μορφή ιδιότυπης δικτατορίας η οποία απλώς περιάπτεται του δημοκρατικού μανδύα.

Τούτο επιρρωνύεται δια την πεισματική εμμονή αποκλεισμού του κόμματους «ΕΛΛΗΝΕΣ», και η πρόδηλη κατασυκοφάντησή του, ότι δήθεν συνδέεται με την δήθεν εγκληματική οργάνωση.

Μετά ταύτα καθίσταται απολύτως απογοητευτικό να διαπιστώνει κανείς το υπερεκχειλίζον έλλειμμα της Δημοκρατίας, το οποίο παρασιωπάται δια των εξωνημένων και συστημικών μέσων μαζικής εξαπατήσεως, τα οποία επιστρατεύονται δια να καλλιεργήσουν μία ιταμή και χυδαία προπαγάνδα, κατά των εγχώριων και διεθνών θεσμών, όπως εν προκειμένω το τεκμήριο της αθωότητας το οποίο, δυνάμει προαπαιτεί, αμετάκλητη δικαστική απόφαση για να θεωρηθεί κάποιος ένοχος και να του αποστερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Πέραν τούτου, δια του οποίου έχω αναφερθεί διεξοδικώς κατά το παρελθόν, δια της κεκαλυμένης αυτής πρακτικής κλυδωνίζεται το θεμέλιο του Δημοκρατικού μας πολιτισμού, το οποίο δεν είναι άλλη εκ της Δημοκρατίας ομαλότητας και της νομιμότητας.

Καταρχάς η προαναγγελία του κ. Πρωθουπουργό εξ αφορμής στοχοποιήσεως του κ Κασιδιάρη, συναρτώντας τον με το κόμμα, συνιστά ήδη μία θεσμική εκτροπή υπό την έννοια ότι ο εν λόγω, μετέρχεται προπαγανδιστικές πρακτικές ίνα ακυρώσει συλλήβδην ένα νόμιμα συνεστημένο κόμμα το οποίο απαρτίζεται από αντικειμενικά καταξιωμένους επαγγελματίες ο εκάστοτε εις τον τομέα του.

Η πρακτική αυτή συνεπιφέρει διττώς επαχθείς συνέπειες αφενός συνιστά ανυπερθέτως πλήγμα προς την δημοκρατία, διότι προσχηματικά αποκλείεται καίτοι αντιΣυνταγματικά ένα κόμμα και εξ ετέρου στοχοποιούνται κατάφωρα άδικα κάποιοι συμπολίτες μας, οι οποίοι συνειδητά καθίστανται φορείς ή κοινωνοί μίας ορισμένης ιδεολογίας με ό,τι τούτου συνεπάγεται.

Εν άλλοις λόγοις, η διατύπωση ανακριβειών και η εσκεμμένη ταύτιση και σύνθλιψη προσωπικοτήτων χάριν εντυπωσιοθηρίας προκειμένου να καλλιεργηθεί απλώς κοινωνικό κλίμα, υποσκάπτει εκ βάθρων τα θεμέλια των δημοκρατικών ελευθεριών.

Συν τοις άλλοις, εκπυρσοκροτεί τα χέρια ορισμένων φανατικών να στοχοποιήσουν μία μερίδα ανιδιοτελών και αγνών πατριωτών οι οποίοι απλώς ομνύουν πίστη προς το έθνος και την Πατρίδα άνευ ετέρου τινός.

Ως εκ τούτου λοιπόν, ότε, η ίδια η κυβέρνηση καθίσταται αυτοκλήτως ως ηθικός αυτουργός στιγματισμού των πολιτών διεγείροντας ορισμένους προς βιαιοπραγίες και  ενσπείροντας αμοιβαία διχόνοια στους κόλπους της κοινωνίας, δαιμνοποιώντας τον Πατριωτικό χώρο ότι εξ ορισμού ταυτίζεται με τα ποινικά εγκλήματα.

Η ως άνω πραγματικότητα κονιορτοποιεί παν ψήγμα δημοκρατίας και εγκαινιάζει μία νεοπαγή μορφή ολοκληρωτισμού, ένθα οι αντιφρονούντες διώκονται απηνώς, άνευ λόγω και αιτίας, απλώς με την κατηγορία την παρέκκλισης του ιδεολογικού φρονήματος από την καθεστηκυία, δογματικά αυθεντική και ανεπίδεκτη αμφισβητήσεως δεσπόζουσα και κρατούσα άποψη, η οποία επιβάλλεται δια πυρός και σιδήρου από το εκάστοτε καθεστώς.

Κατά συνέπεια η ελευθερία και η δημοκρατία συνιστά εν Ελλάδι, μία φενάκη, καθότι τις κατευθυντήριες γραμμές την πηδαλιουχήσεως της κοινωνίας της χαράσσουν μονομερώς και τις διαχέουν, οι εκπόρσωποι των θεσμικών ελίτ, αξιώνοντας άπαντες έτεροι, οίτινες, εκδηλώνουν μία διαφορετική και παρεκλίνουσα κατά αυτούς άποψη, να υπάγεται εις την κλίνη του προκρούστη και να εξοβελίζεται αυτόχρημα και πυξ λαξ.

Η πόλις εάλω, η λογική εξαρθρώνεται και το πολίτευμα βιάζεται δοθέντος ότι αφενός η ευρεία κοινωνική μάζα καθεύδει τον νήδυμον ύπνο, αγνοώντας το τι τεκτανίνεται εις βάρος του συλλογικού συμφέροντος παρασκηνιακά και εξ ετέρου οι ερπύστριες του ολετήρα της σιδηράς εγχώριας Νέας Τάξης Πραγμάτων, συνθλίβει οποιαδήποτε πλουραλιστική φωνή, διότι όλα τα ανωτέρω ανανήπτουν την μάζα, η οποία δέον όπως παραμείνει αφιονισμένη και μετά περιορισμένου τρόπου σκέψεως και αντιλήψεως, ούτως ώστε να επιδίδονται εις λιβανωτό προς τους υφιστάμενους διεφθαρμένους και ανθέλληνες πολιτικούς.


*O Χαράλαμπος Β Κατσιβαρδάς είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

.