GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ἔτσι καταπολεμεῖται ἡ ὑπογεννητικότητα: Ἡ Οὑγγαρία ἀπαλλάσσει ἀπό τήν φορολογία τίς μητέρες κάτω τῶν 30

Ἔτσι καταπολεμεῖται ἡ ὑπογεννητικότητα: Ἡ Οὑγγαρία ἀπαλλάσσει ἀπό τήν φορολογία τίς μητέρες κάτω τῶν 30 Ριζοσπαστικούς τρόπους για να κατ...


Ἔτσι καταπολεμεῖται ἡ ὑπογεννητικότητα: Ἡ Οὑγγαρία ἀπαλλάσσει ἀπό τήν φορολογία τίς μητέρες κάτω τῶν 30

Ριζοσπαστικούς τρόπους για να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα ακολουθεί η Ουγγαρία - Στην Ελλάδα η ενίσχυση των οικογενειών παραμένει σενάριο φαντασίας

Παντελής Λαμψιώτης


Τό ζήτημα τοῦ δημογραφικοῦ καί ἡ ὑπογεννητικότητα, παραμένει ἕως σήμερα ἡ μεγαλύτερη ἐθνική ἀπειλή πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα.
Σύμφωνα μέ τά εὑρήματα τῆς ἀπογραφῆς τοῦ 2021, σέ 10 χρόνια «χάθηκαν» 383.805 Ἕλληνες καί ὁ νόμιμος πληθυσμός τῆς χώρας εἶναι μόλις 9.716.889 ἄτομα.
Κι ὅμως, γι' αὐτήν τήν πληθυσμιακή καταστροφή ἄνευ προηγουμένου, τό πολιτικό σύστημα πού κυβερνᾶ τόν τόπο δέν ἔχει τήν παραμικρή πρόθεση νά «φρενάρει» τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων, ἄλλα μᾶλλον... καί τόν ἐπιδιώκει.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὄντας δηλωμένος... «ἀντινατιβιστής», προτιμᾶ νά «λύσει» τό πληθυσμιακό κενό ἐπενδύοντας στήν ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλήνων, μέ μιά «ὥριμη καί συνειδητή ἔνταξη ἀλλοδαπῶν στήν ἑλληνική κοινωνία», ὅπως εἶχε πεῖ ὁ ἴδιος.
Ὁ πρωθυπουργός ἀκολουθεῖ εὐλαβικά τήν «γραμμή» τῶν Βρυξελλῶν γιά «εἰσαγωγή» ἑκατομμυρίων φθηνῶν ἐργατικῶν χεριῶν ἀπό Ἀσία καί Ἀφρική, καί σκόπιμη πληθυσμιακή ἀλλοίωση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.

Κι ὅμως ὑπάρχουν χῶρες στήν Εὐρώπη πού μέ τήν πολιτική πού ἐφαρμόζουν, δείχνουν οὐσιαστικές λύσεις ἐνάντια στήν ὑπογεννητικότητα, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν οὐσιαστική ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας, τήν παροχή σημαντικῶν κινήτρων γιά κάθε νέα γυναῖκα πού σκέφτεται νά γίνει μητέρα καί κάθε ἄνδρα πού ἐπιθυμεῖ νά γίνει πατέρας. Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀναγέννηση μιᾶς χώρας σέ συνδυασμό μέ τήν πολιτισμική ἐπιβίωση τῆς.

Μιά πραγματικά ρηξικέλευθη πολιτική πού ἀντιμετωπίζει στήν ρίζα του τό πρόβλημα της ὑπογεννητικότητας ἀκολουθεῖ ἡ Οὑγγαρία, ὅπου ὡς μέρος ἑνός ἐθνικοῦ σχεδίου γιά τήν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ ἐγχώριων γεννήσεων, ἀποφασίστηκε πώς οἱ μητέρες κάτω τῶν 30 ἐτῶν ἀπαλλάσσονται ἀπό τήν καταβολή φόρου εἰσοδήματος.

Ἡ Οὑγγαρία ἔχει εἰσαγάγει μιά σειρά ἀπό πολιτικές ὑπέρ τῆς οἰκογένειας τά τελευταῖα χρόνια.
Ὁ Όρμπαν ἔχει μιλήσει πολλάκις γιά τόν στόχο του νά καταπολεμήσει τήν ὑπογεννητικότητα, παρέχοντας οἰκονομικά κίνητρα στούς πολῖτες τῆς Οὑγγαρίας.
Μεταξύ ἄλλων περιλαμβάνονται χαμηλότοκα δάνεια καί στήριξη γιά τήν ἀγορά αὐτοκινήτου σέ μεγάλες οἰκογένειες.

«Ἡ Οὑγγαρία ἐπεκτείνει τήν φιλική πρός τήν οἰκογένεια πολιτική της: ἀπό τόν Ἰανουάριο, οἱ γυναῖκες πού γίνονται μητέρες πρίν ἀπό τήν ἡλικία τῶν 30 ἐτῶν θά ἀπαλλάσσονται ἀπό τήν καταβολή φόρου εἰσοδήματος φυσικῶν προσώπων!», ἔγραψε ὁ Μπαλάζ Όρμπαν, μέλος τοῦ οὑγγρικοῦ κοινοβουλίου καί τῆς διοίκησης τοῦ προέδρου Βίκτορ Όρμπαν.

Ἡ Οὑγγαρία ἔχει προαναγγείλει καί πρόσθετες πολιτικές φιλικές πρός τήν οἰκογένεια, συμπεριλαμβανομένης μιᾶς πού θά ἀπαλλάσσει τίς μητέρες μέ τοὐλάχιστον τέσσερα παιδιά ἀπό τήν καταβολή φόρου εἰσοδήματος γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους.

Οἱ ἐργαζόμενοι ἐνήλικες θά ἐξαιροῦνται ἐπίσης μέχρι τήν ἡλικία τῶν 25 ἐτῶν, σέ μιά προσπάθεια νά τούς βοηθήσουν νά ἀποταμιεύσουν γιά νά δημιουργήσουν τή δική τους οἰκογένεια.
Χαοτική ἡ ἀπόσταση αὐτῶν τῶν μέτρων μέ τήν πολιτική νοοτροπία πού κυριαρχεῖ στήν Ἑλλάδα, ὅπου στά χρόνια τῶν μνημονίων ὄχι ἁπλά δέν ἐνισχύονταν οἰκονομικά οἱ νέοι, ἄλλα θεσπίστηκε ὁ ὑποκατώτατος μισθός γιά τούς νέους ὡς 25 ἐτῶν καταδικάζοντας τούς στό νά ἐργάζονται μέ μισθούς φτώχιας καί νά μήν διανοοῦνται κἄν τό ἐνδεχόμενο δημιουργίας οἰκογένειας.
Μιά κανονική γενοκτονία δηλαδή, πού συντελέστηκε μέ οἰκονομικά μέσα.

Ἐπιστρέφοντας στά τῆς Οὑγγαρίας, ἡ φορολογική ἐλάφρυνση πού προβλέπεται γιά τίς νέες μητέρες θά ἐφαρμόζεται ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν ἡ μητέρα εἶναι παντρεμένη ἤ ὄχι καί θά διαρκεῖ ἀπό τή 12η ἑβδομάδα κύησης μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους πού θά κλείσει τά 30.

Ὁ Οὗγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ἐπέκρινε ἐδῶ καί καιρό τήν προτεραιότητα τῆς ΕΕ γιά τή μετανάστευση ἀπό τίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἔναντι τῆς αὔξησης τῶν ποσοστῶν γεννήσεων.


sportime

.