GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ο ΛΟΓΟΣ του ΜΕΤΑΞΑ, Αρχηγού της Ε.Ο.Ν, κατά το κόψιμο της ΠΙΤΤΑΣ, 31.12.1940 Εις την Κεντρικήν Διοίκησιν της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας

Έρχομαι σήμερα με εξαιρετικήν συγκίνησιν μαζί σας.  Ένεκα του πολέμου τον οποίον διεξάγομεν, συνέστησα να ελαττώσωμεν τας εορτάς μας εις...
Έρχομαι σήμερα με εξαιρετικήν συγκίνησιν μαζί σας. 

Ένεκα του πολέμου τον οποίον διεξάγομεν, συνέστησα να ελαττώσωμεν τας εορτάς μας εις το ελάχιστον.

Αλλά εδώ σήμερον δεν είναι εορτή.

Είναι συνάντησις μεταξύ εμού και υμών όλων, ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσίων, δια να σας είπω πόσον είμαι ενθουσιασμένος, πόσον αυτό το δημιούργημα, το οποίον εβγήκε από την 4ηνΑυγούστου, η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας, μου ικανοποιεί την ψυχήν, διότι παντού όπου και αν ευρέθησσαν οι σχηματισμοί της Ε.Ο.Ν είτε άρρενα είτε θήλεα έκαμαν μετά ζήλου και ενθουσιασμού το καθήκον τους ώστε να προκαλέσουν όχι μόνον την εκτίμησιν αλλά πολλάκις και τον θαυμασμόν της κοινωνίας.


Δεν έχω παρά να αναφέρω το γεγονός το οποίον μου εδιηγήθη προσωπικώς ο Υπουργός Προνοίας, παρευρεθείς εις τον τελευταίον βομβαρδισμόν της Κερκύρας όπου εσκοτώθη και επληγώθη τόσος κόσμος και όπου η Νεολαία επρωτοστάτησε, προσφέρουσα όλην την βοήθειαν της εις τους τραυματίας και δια την ταφήν των νεκρών.

Και όλα αυτά όχι με θρήνους, όχι με μούτρα κατεβασμένα, αλλά διαρκώς με το τραγούδι της Νεολαίας εις τα χείλη….

Αι γυναίκες άλλαι είναι νοσοκόμοι, άλλαι περιφέρονται δια να μπορέσουν να συναθροίσουν όλα εκείνα τα δώρα τα οποία πολλές φορές είναι τόσον αναγκαία για τους στρατιώτας του μετώπου και τα συνοδεύουν πολλές φορές οι ίδιες έως το μέτωπο.

Ούτε σκαπανείς ούτε σκαπάνισσαι έλειψαν από την πρόσκλησιν αυτήν.

Και οι μικροί σκαπανείς προσέφεραν και αυτοί την βοηθειάν τους παντού και πάντοτε, ώσπου τελευταία επροκάλεσαν τα συγχαρητήρια Άγγλου στρατηγού, τον οποίον εβοήθησαν εις την εγκατάστασιν της βασεώς του.

…Σας εύχομαι ο νέος χρόνος να εύρη την Ελλάδα νικήτρια παντού.

Σας εύχομαι όχι ειρήνην για τον νεόν χρόνο αλλά αγώνας και δόξαν και σας προσθέτω ότι είμαι βέβαιος ότι τόσον εσείς όσο και ολόκληρον το Έθνος θα είναι έτοιμον όχι μόνο δια θυσίας εις τον ερχόμενον χρόνον, αλλά και δια τας μεγαλύτερας στρερήσεις, και τα μεγαλύτερα δεινοπαθήματα, αρκεί μόνο η τιμή και η δόξα όχι μόνον να έχουν σωθεί αλλά και να στέκουν παντού ψηλά για την Ελλάδα.

Ενθουσιώδη χειροκροτήματα και ζητωκραυγαί εκάλυψαν τον λόγον του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσέφερεν εις την Ε.Ο.Ν, ως Αγιοβασιλιάτικο πολεμικόν δώρον, ένα αντιαεροπορικόν πυροβόλον εν σμικρογραφία και έκοψεν εν συνεχεία τη πίττα.


Όταν εδόθησαν από ένα κομμάτι πίττας εις κάθε περιφέρεια, μεταξύ των οποίων αι Π.Υ.Α.Μ, (Πολιτική Υπερεσία Αμύνης Μετώπου) της Κορυτσάς και του Αργυρόκαστρου, ο κος.
Πρωθυπουργός προσέθεσεν: 

Πρέπει να προστεθεί τώρα και για πάντα πιά και η Περιφερειακή Διοίκησις Δωδεκανήσου.

Ας σηκωθούμε όλοι μας!

Και ο καθένας και η καθεμία ας στρέψουν τα μάτια της ψυχής των στα αγαπημένα τους πρόσωπα, που με κίνδυνον της ζωής των στα χιονισμένα βουνά, στις κρύες θάλασες, στον παγωμένο αέρα, υπερασπίζονται την τιμή και την ύπαρξιν του Έθνους μας Και τώρα που μπαίνουμε στον Νέον Χρόνον, ας παρακαλέσουμε τον ύψιστον να μας δίνει πάντα την βοήθειάν του και ας τον εύχαριστήσουμε με όλην μας την ψυχήν γιατί μας εδιάλεξε υπερασπιστάς των πολυτιμωτέρων αγαθών που έχει η ανθρωπότης, που μας ύψωσεν έτσι, από την ταπεινότητά μας εις σκεύος εκλογής.


Όσοι και όσες με ακούτε ας ευχηθούμε τον Νέο Χρόνο δοξασμένο για την Ελλάδα μας, νικηφόρο για τους Στρατούς μας και ευτυχισμένο για τον Λαό μας.
 

Λόγοι & Σκέψεις τόμος 2ος σελίδες 389,390,391

• Ο ΛΟΓΟΣ του Ι.ΜΕΤΑΞΑ, Αρχηγού της Ε.Ο.Ν, κατά το κόψιμο της ΠΙΤΤΑΣ, 31.12.1940 Εις την Κεντρικήν Διοίκησιν της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας

• Ραδιοφωνική Ομιλία προς τους Έλληνας και τας Ελληνίδας, 31 Δεκεμβρίου 1940 


και στο "Ιωάννης Μεταξάς