GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1940 - Από το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» του Ιωάννου Μεταξά

Από την 24η έως 28η ημέρα του Πολέμου 20-24 Νοεμβρίου 22α Νοεμβρίου : Η Ραδιοφωνική ομιλία του Ιωάννη Μεταξά όταν κατελήφθη η Κορυτσά,...Από την 24η έως 28η ημέρα του Πολέμου 20-24 Νοεμβρίου 22α Νοεμβρίου : Η Ραδιοφωνική ομιλία του Ιωάννη Μεταξά όταν κατελήφθη η Κορυτσά, ως απάντηση στην ομιλία του Μουσσολίνι της 18ης Νοεμβρίου .

20 Νοεμβρίου, Τετάρτη - 24η ημέρα

Απόψε απόγευμα νίκη μεγάλη προς Δελβινάκι και Μεσογέφυρα. (τομέας Ηπείρου).
(Για να συνδέσουμε με τα προηγούμενα της 16ης Νοεμβρίου και την επίκληση του Μεταξά προς τους Άγγλους για αποστολή αεροπλάνων).
«Εξησφαίσμένη η οπεροχή μας εις την μάζην της Κορυτσάς…»
Οι ανέκδροτες Αναμνήσεις του Αμβροσίου Τζίφου τυπωμένες μέσα στο Ημερολόγιο συμπληρώνουν τις πληροφορίες. « τις ημέρες αυτές έφτασαν αεροπορικώς εις Αθήνας ο Άγγλος Αρχιστράτηγος της Μέσης Ανατολής Ουέιβελ και ο Αρχηγός της Αεροπορίας λογκμορ.
Η άφιξίς των κρατήθηκε απολύτως μυστική.
Στο συμβούλιο που έγινε ο Ι. Μεταξάς υποστήριξε με όλα του τα δυνατά επιχειρήματα την μεταφορά μετώπου στα Βαλκάνια. 
Αλλά οι Ουέιβελ και Ήντεν είχαν ήδη αποφασίσει και προετοιμάσει την επίθεσιν της Λιβύης, που αξαπολύθηκε την 9η Δεκενβρίου (Αθ. Κορόζη, τομ Β’ σελ 312).

21 Νοεμβρίου, Πέμπη- 25η ημέρα

Στάσις Πολίτη αναπληρωματικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης. Αντικατάστασίς του Μικροεπεισόδια που έχουν την σημασία των- (του μέλλοντος;) – Προέλασις παντού.- Ανησυχίαν δια Βουλγαρίαν.-Τριάντα αεροπλάνα από Ρούζβελτ….

22 Νοεμβρίου, Παρασκεή-26 ημέρα

Εκυριεύσαμεν την Κορυτσάν!
Μεγάλη νίκη. 
Ενθουσιασμός απερίγραπτος..- απαντώ Μουσσολίνι.
(Η είδησις της καταλήψεως της Κορυτσάς έφθασε κατά την διάρκεια του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Μεταξάς συνδέθηκε τηλεφωνικώς με τον Στρατηγό Πιτσίκα, για να επιβεβαιώση.

Τότε εμφανίστηκε στην είσοδο του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία και ανείγγειλε στα πλήθη την είδηση με φωνή μόλις ακουόμενη από την συγκίνση.

«Αγαπητοί μου η Κορυτσά κατελήφθη».

Καθώς επέστρεψε στο γραφείο του συναντήθηκε με τον Μαυρουδή, και, κατά την αφήγηση του Αμβροσίου Τζίφου, Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, «οι δύο εβδομηντάρηδες φιλίθηκαν σαν μικρά παιδιά».
Ο Τσώρτσιλ έστειλε το περίφημο τηλεγράφημα που τελείωνε με την φράσι ελληνικά γραμμένη: «Ζήτω η Ελλάς», ο Πάλαιρετ στην επιστολή του έγραφε: «Η Κορυτσά είναι η πρώτη πόλις που, από την αρχή του πολέμου, απεσπάσθη από τον εχθρό».

23 Νοεμβρίου, Σάββατον - 27η ημέρα

Χαρά της νίκης.- Διάφοροι ανησυχίαι μου δια αντιδράσεις κατά ΕΟΝ κλπ. 24 Νοεμβρίου, Κυριακή- 28η ημέρα Ολές οι ανησυχίες μου μάταιες.
Μέτωπον προχωρούμεν.
Ησυχάζω.
Σχετική ανάπαυσις. Χθες ανεχώρησε από το σπίτι μας η Μαρία Μαυραποστόλου.
(μέχρι το θάνατό της ερχόταν παντα να επισκεφθεί την οικογένεια Μεταξά η φιλία συνεχίζεται με τους απογόνους).
Η ραδιοφωνική ομιλία του Ιωάννη Μεταξά της 22ας Νοεμβρίου 1940, 9 μμ.
«Προ 26 ημερών ύπουλος και δόλιος εχθρός μας επετέθη χωρίς καμμίαν αφορμήν και με μόνον σκοπόν να μας αφαιρέση ότι πολυτιμότερον έχομεν και δίδει αξίαν εις την ζωήν μας, δηλαδή την ελευθερίαν μας, την εθνικήν μας ανεξαρτησίαν και την τιμήν μας…. (Τόμος 4ος Παράρτημα Β’: 1940-1941) σελ:856 και 857 


(Η ομιλία αυτή είναι η απάντηση στο λόγο του Μουσολίνι της 18ης Νοεμβρίου.
Παραθέτουμε απόσπασμα όπως εμφανίζεται στο Ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά).
«…Αφού εκάμαμε αυπομονήν επί μακρόν, αφηρέσαμεν το προσωπείον από μίαν χώραν εγγυημένην από την Μεγάλη βρεταννίαν, από έναν ύπουλον εχθρόν: την Ελλάδα.
Ήτο ένας λογαριασμός που περίμενε την εξόφλισίν του. 
Πρέπει να είπω ένα πράγμα ου θα ενοχλήσει μερικούς Ιταλούς φίλους της κλασσικής εποχής αλλά καθυστερημένους δια την ιδικήν μας: Οι Ελληνες μισούν την Ιταλίαν όπως κανείς άλλος λαός.
(Τόμος 4ος, Παράρττημα Α’: 1940. Σελ.752)