GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΔΙΓΕΝΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ, ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ

Πηγή: Λευτέρης Παπαδόπουλος "Την 12ην Οκτωβρίου 1967, η Ελληνική ραδιοφωνία μετέδιδε ένα συγκλονιστικό γεγονός: αεροσκά...Πηγή: Λευτέρης Παπαδόπουλος

"Την 12ην Οκτωβρίου 1967, η Ελληνική ραδιοφωνία μετέδιδε ένα συγκλονιστικό γεγονός: αεροσκάφος τύπου "Κομήτης" των Βρετανικών αερογραμμών κατέπεσε κάτω από περίεργους συνθήκας εις την θάλασσαν, ανοικτά του Καστελορρίζου.
Κάποια συντρίμμια του αεροσκάφους επέπλεαν.
Του αεροσκάφους επέβαινον 59 επιβάται και επταμελές πλήρωμα.
Εξ' αυτών οι 22 ήσαν Ελλαδιται και 19 Έλληνες Κύπριοι, 19 Βρετανοί, 5 Αμερικανοί μεταξύ δε αυτών ένα βρέφος 17 μηνών και ένας αγνώστου εθνικότητας...(...) Ο Αρχηγός της ΑΣΔΑΚ Στρατηγός Γρίβας, κατ' εκείνας τας ημέρας ευρίσκετο δι' υπηρεσιακούς λόγους εις Αθήνας.
Επεράτωσε τας διαβουλεύσεις του και θα επέστρεφε την 12ην Οκτωβρίου 1967 εις Κύπρον με το μοιραίο αεροσκάφος.
Μάλιστα, είχε δώσει εντολή εις τον υπασπιστήν του Ταγματάρχη Αθανάσιο Σκλαβενίτη και εκράτησεν θέσεις.
Όταν όμως ο τελευταίος επέστρεψε εις το σπίτι του Στρατηγού, έλαβε μίαν νέαν εντολή να ακυρώση την αναχώρηση των..

(...) Κατά την περίοδο της κυπριακής εντάσεως 1971-1974 , πολλάκις ο Μακάριος αρεσκόμενος να εμφανίζεται ως υποψήφιο θύμα του Διγενή, προέβαινε εις δηλώσεις εις τας οποίας έκανε λόγο διά σχέδια του τελευταίου προς εξόντωσιν του.


Ο Στρατηγός Γρίβας, αναφερόμενος εις τους τοιούτους ισχυρισμούς του Μακαρίου, εις συνέντευξιν του εις το αθηναϊκό Βήμα 24 Σεπτεμβρίου 1973 ανέφερε κσιυ τα εξής:

"Ημείς τουναντίον έχομεν να καταγγείλωμεν περιπτώσεις τινάς απόπειρας δολοφονίας μας και τας οποίας εντούτοις απεσιωπήσαμεν.
Η πρώτη είναι η επιχειρηθήσα επί του αεροπλάνου Αθηνών - Κύπρου, το οποίον έπεσε παρά το Καστελλόριζο το 1967...
Η αγγλική εταιρεία εις την ανήκε το αεροπλάνο, κατόπιν γενομένης ερεύνης, απεφάνθη, το δε πόρισμα της εδημοσιεύθη εις τον τύπον, ότι η δολιοφθορά εστρέφετο εναντίον μου προσωπικώς.
Παραδόξως ετηρήθη σιγή, τόσον από τας Ελληνικάς όσον και από τας κυπριακάς αρχάς.
Η δευτέρα περίπτωσις αναφέρεται εις αναφορά αστυνομικού η οποία μου εστάλη ευθύς μετά την άφιξιν μου εις Κύπρον το Σεπτέμβριο 1971, συμφώνως προς την οποίαν ο Μακάριος του έκανε υπαινιγμό για να με " καθαρίση"..
Η τρίτη αφορά περίπτωσιν υπό τας παρούσας συνθήκας εις Κύπρον.
Μου καταγγέλθη υπό ευυπολήπτου Κυπρίου, ότι εις τον χώρον της Αρχιεπισκοπής Κύπρου συνήλθον διάφοροι παράγοντες Μακαριακοί και απεφασίσθη συγκρότησις αποσπάσματος το οποίον θα προέβαινε εις την εκτέλεσιν μου οπουδήποτε με συνήντα.."

(...) Υπάρχει όμως και συνέχεια των γεγονότων, τα οποία συνιστούν συνέχεια και συμπλήρωμα των πρώτων.
Την 31 ην Οκτωβρίου 1967 συνελήφθη ο κατά τη κυπριακή κυβέρνηση αρχιτρομοκράτης Ραούφ Ντενκτάς με δύο συνεργάτας του, εγγύς της θαλάσσιας περιοχής της Βάλιας εις Άγιον Θεόδωρον Καρπασίας.
Η αντιπολιτευόμενη τον Μακάριο ενωτική ΠΑΤΡΙΣ της 3ης Νοεμβρίου 1967 είχε επίτιτλον "Ως νέος Ροδόλφος Ες ήλθεν ο αρχιτρομοκράτης εις Κύπρον.
Ο Ραούφ Ντενκτάς προορίζετο συνομιλητής του Κληρίδη".
Η εφημερίς εσχολιαζε το γεγονός της λαθραίας άφιξης του Ντενκτάς με αναφορά εις δηλώσεις υπουργών και προέδρου της Βουλής Γλ. Κληρίδη.

" Είναι αποδεδειγμένο πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο πρόεδρος της Βουλής Γλ. Κληρίδης φιλοδοξεί να αναλάβη πρωτεύοντα ρόλο προς συννενόηση μετά των ηγετών των Τούρκων τρομοκρατών, διά να επιτύχη τη συνέχιση του ανεξαρτησιακού καθεστώτος..."

Από τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου ( αστυφύλακας τότε και μετέπειτα δικηγόρο), γνωρίζω ότι ο Ντενκτάς μετά τας συνομιλίας με Κληρίδη και Γιωρκάτζη, ολόχαρος εψυχανεμίζετο ότι ήταν θέμα ωρών η απελευθέρωση του, λέγοντας εις το συνομιλητή του " Φεύγω και θα γυρίσω μόλις φύγουν οι καλαμαράδες!"...
Τι έλεγε δηλαδή ο βρωμερός σφαγέας αδελφών μας;; 
Έλεγε ότι η συμφωνία εκλείσθη.
Θα φύγουν οι καλαμαράδες, θα επιστρέψη αυτός και θα αναλωθούν σε συνομιλίες διά να επιτύχουν λύσιν ανεξαρτησίας.
Δηλαδή ότι ακριβώς έγινε εν συνεχεία με τις εξάχρονας συνομιλίας Κληρίδη - Ντενκτάς.."
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"

...