GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

15 Αυγούστου του 1989 απεβίωσε ο Στρατηγός Θρασύβουλος Τσακαλώτος - Ένας πραγματικὸς ‘Στρατιώτης της ΄Ελλαδος’

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΡΑΣ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Το Εθνικὸν Ίδρυμα Αμύνης παρουσιάζει κατωτέρω την βιογραφία του Επιτἰμου Προέδρου ...
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΡΑΣ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Το Εθνικὸν Ίδρυμα Αμύνης παρουσιάζει κατωτέρω την βιογραφία του Επιτἰμου Προέδρου του, Στρατηγου κ. Θρασύβουλου Τσακαλώτου, προς ενημέρωση των νεωτέρων γενεών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ


Γὁνος του Ιωάννη Τσακαλώτου καί της Μαρούλας το γένος Μόραλη, γεννήθηκε στὴν Πρέβεζα Ηπείρου. 
Πήγε σχολείο στο Ημιγυμνάσιον της Πρέβεζας καί της Αλεξάνδρειας.
Εισήχθη μετά την αποφοίτηση του από το Αβερώφειο Γυμνασιο, την 1η Φεβρουαρίου  1914  στην ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ.

Μετείχε ως Έυελπις με προσωρινὸ βαθμὸ Ανθυπασπιστού (12-9-1915) και Ανθυπολοχαγού (16-11-1915) στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο και επιστρέφοντας στην Σχολή (21–1-1916) συνέχισε την εκαπίδευσή του και απεφοίτησε από αυτή την 1η  Οκτωβρίου 1916 μέ τον βαθμό του μονίμου Ανθυπολοχαγού του όπλου του Πεζικού.
Παντρεύτηκε την 20ην Φεβρουαρίου 1921 την Τούλα (Σταματούλα) το γένος Αναστασίου Μιχάλη.

Προήχθη

α) Σε Υπολοχαγὸ τὴν 13-12-1917

β) Σε Λοχαγὸ την 24-12-1920, έλαβε μέρος στον Α Παγκόσμιο Πὁλεμο  ως Διοικητὴς Λόχου και Πολυβολαρχιας του 28ου Συν/τος Πεζικου καί του 3/40 Συντ/τος Ευζώνων.
Διετέλεσε Διευθυντής Επιτελικών Γραφειων Μεραρχιας στην Μακεδονία, Θρακη και Μικρά Ασία.
Μετά υπηρέτησε στο Ε ‘ Σώμα Στρατού ως Διευθυντής του 2ου Επιτελ. Γραφείου.

γ) Σε Ταγματάρχη την 18-9-1925 κ α τ΄ ε κλ ο γ ή . Διοικητης Τάγματος καί εν συνεχεία Διευθυντής Σπουδών της 2ης πτέρυγας κατωτέρων Αξιωματικών της Σχολῆς Εφαρμογής Πεζικού.
Φοίτησε έπί διετία στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου. 
Μετά την αποφοίτηση, τοποθετήθηκε Βοηθὸς Διοικητού της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου.
Διετέλεσε εν συνεχεία Διευθυντὴς του Γραφείου Αρχηγού ΓΕΣ.

δ) Σε Αντισυνταγματάρχη την 20- 12-1934 κα τ΄ ε κ λ ο γ η. Διορίστηκε  καθηγητής της Τακτικής του Πεζικού στην Ανωτέρα Σχολὴ Πολέμου.
Εστάλη για έναν χρόνο στην  Γερμανία ως Πρόεδρος Επιτροπής παραλαβής Υλικού Πολέμου.

ε) Σε Συνταγματάρχη την 29-12-1937 κα τ΄ εκλογή. Τοποθετήθηκε Διοικητής Συντάγματος του καταπρώτον συσταθέντος Συντάγματος  Ευελπίδων και Υποδιοικητὴς της ίδιας Σχολής.
Διετέλεσε Υποδιοικητής και Διευθυντὴς Σπουδών της Σχολης ,Αξιωματικών Στρατ.Υπηρεσιών.
Στην συνέχεια τοποθετήθηκε  Διοικητής του  Συνοριακού Τομέα (Προκαλύψεως) ,Αρδέας, και λίγο πριν την επιστράτευση διετέθη  Διευθυντὴς του Γραφείου Επιχειρήσεων του  Επιτελείου του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας.
Διοικητης του 3/40 Συν/τος Ευζώνων. Επιτελαρχης Β΄ Σ.Σ. – Διοικητὴς κέντρου Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών όλων των Όπλων στην Ισμαηλία.
Μέλος του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Διοικητὴς του Εκστρατευτικού Σώματος Ιταλίας. 
Διοικητής του ίδιου Εκστρατευτικού Σώματος και Συγκροτήματος Αθηνών.
Διοικητής της 77ης Μεραρχίας.
Διοικητής Σχολής. 
Επιτελών.

στ) Κρίθηκε παραμένων στα οριστικά εν ενεργεία στελέχη του Στρατού.

ζ) Σε  Υποστράτηγο την 22-11-1946. κατ απὁλυτον έκλογη.
Τοποθετήθηκε αναπληρωτής Υπαρχηγὸς Γενικου Επιτελείου Στρατού.
Διετέλεσε Διοικητὴς του Α΄ Σ. Στρατου.

η) Σε  Αντιστράτηγον την 3-4-1948.
Κα τ΄ απόλυτον εκλογή.Διοικητὴς του Α ‘ Σ.Σ., Διοικητης των Α΄και Β’ Σωμάτων Στρατού.
Γενικός Επιθεωρητής Στρατού.
Αρχηγὸς Γενικού Επιτελείου Στρατού και Διοικητής Στρατού.

Αποστρατεύτηκε με αίτηση του  την 20-11 -1952 καί του απενεμήθη ο τίτλος του ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ

Σημειώνουμε ιδιαίτερα:

1ον.- Φοίτησε σε όλα τα Στρατιωτικα Σχολεία καὶ διετέλεσε καθηγητης όλων αυτών  απο την Σχολη Ευελπίδων, Εφαρμογῆς μέχρι και των Σχολών Επιτελών και Ανωτέρας Σχολης Πολέμου.2ον.– Διοίκησε ως Συνταγματάρχης απο την 1η ημέρα της κηρύξεως του Ελληνοιταλικου Πολέμου επί 5μηνο το θρυλικὸν3/40 Συνταγμα Ευζώνων το οποίον εισχώρησε βαθυτερα όλων των Συνταγματων στο Βορειοηπειρωτικο έδαφος, στην κοιλάδα του Σουσίτσα την οποία ανέφερε ο ίδιος  ο Μουσολίνι.
Αιχμαλώτησε ολὁκληρο ταγμα δια νικηφόρου κυκλώσεως.
Τον τελευταίο μήνα λόγω της επιθέσεως των Γερμανών δημιουργήθηκε κρίση Διοικήσεως στο Αλβανικὸ μέτωπο και αντικατεστάθησαν οι Διοικητές Α’ και Β’ Σωμάτων Στρατου και οι Επιτελάρχες τους γιατί γίνονταν συζητήσεις περὶ παύσεως του πολέμου. 
Τοτε προεκρίθη από τον Αρχιστρατηγο Παπάγο και τοποθετήθηκε  ως Επιτελάρχης του υπο τον γενναίο Σωματάρχη Μπάκο, Β’ Σ. Στρατού (συνθέσεις 7 Μεραρχιών) σε αντικατάσταση του φερομένου ως άποτυχοντος Επιτελάρχου του.

4ον.– Κατά την κατοχή και πριν απ την διαφυγή του στην  Μ. Ανατολὴ διετέλεσε κατά τις πρώτες μέρες βοηθός του Σωματάρχου του.·

α) προς περισυλλογη και περιίθαλψη των τραυματιών και των μαχητών για την διατήρηση σε λειτουργία όπως και πριν 16 εκ των 23 Στρατιωτικών Νοσοκομείων,

β) για την μετονομασία της Ανακτορικης Φρουράς σε Τιμητικὴ, αυτή του Αγνώστου Στρατιώτη να συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτοτελής στρατιωτική μονάδα καὶ να διατηρήσει τον οπλισμό της και τη Σημαία της,της οποίας η έπαρση και υποστολἡ καθ΄ έκάστην με τις κανονισμένες τιμές να γίνεται επἱ του ιστού της, άνωθεν του μνημειου του Αγνώστου Στρατιώτου στην πρόσοψη του κτιρίου τών Παλαιών Ανακτόρων στο οποίο στεγάστηκε.
Έτσι δημιουργήθηκε απὸ των πρώτων ημερών του Μαΐου 1947 η αφετηρία, τὸ πρώτο ξεκινημα, το πρώτο κρυφά εθνικὸ <<καντήλι»,

γ) για την έκδοση διαταγης προς συνταξη και υποβολη υπο όλων τών διατελεσάντων Διοικητών κατα τὸν πόλεμον 1940 – 1941 εκθέσεων δράσεως καὶ αποδόσεως των υπ΄αυτούς Μονάδων, Αξιωματικών και Υπαξιωματικών και την υποβολην τους στην προς τον σκοπὸν αυτό συσταθείσα Διευθυνση Πολεμικής Εκθέσεως, έτσι ώστε εν καιρώ  να αποτελέσουν το πρωτογενές υλικο της συντάξεως της Ιστορίας, της καταπληκτικής γενικώς γιγαντιαίας ανατάσεως του Εθνους,

δ) για την συγκέντρωση των πολεμικών Σημαιών τών Μονάδων του Στρατού Εκστρατείας και την έξασφάλιση τους ως εθνικών κειμηλιων  στο Πολεμικὸ Μουσείο,

ε) γιά την συγκέντρωση των πάσης φύσεως αρχείων στην .ειδικά ιδρυθείσαν «Υπηρεσια Στρατιωτ.Αρχειων»,

στ) γιά την διατήρηση τών Στρατολογικών Γραφείων,της Στρατιωτικής Λέσχης Φρουράς Αθηνών, λειτουργούσης καθ’ ολα όπως και πριν, επίσης δὲ και των χρηματικών Διαχειρίσεων για τὴν καταβολὴ των αποδοχών των μονίμων και εφέδρων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών,


O Στρατηγός, Θρασύβουλος Τσακαλώτος (Δκτής 3ης ΕΟΤ) επί οχήματος Willys MB στην Αφρική

ζ ) για την παροχέτευση δηθεν για σπουδες  στα Ανώτατα Πνευματικά Καθιδρύματα των  Αθηνών και Θεσσαλονικης, των μαθητών τών παραγωγικών Σχολών Ευελπιδων, Ικάρων, Δοκίμων και Ιατρικής για αξιοποίησή τους σε καιρό ειρήνης ως κοινωνικών μονάδων, στην πραγματικότητα όμως για την  αυτοσυγκέντρωση τους  και οργάνωσή τους  στρατιωτικώς σε μυστικές μονάδες, οι οποίες εν όψει και διαμέσου των γραμμών της εφημερίδας <<Ακροπολις» δημοσιευθέντος άρθρου του (17-5·1941) <<Οι αετοὶ της Σχολης Ευελπιδων» έριξε το  συνθημα της συγκεκαλυμμένης συνεχειας του αγώνα, εν αναμονή και των διαταγών της ελεύθερης Ελληνικής κυβερνήσεως περι της αναλόγου χρησιμοποιησεώς τους, της καθολικής δράσεως και υπονομευσεως τών κατακτητών, και

η) για τὴν Ίδρυσιν του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μ.Τ Σ  με το οποίοου εξασφαλίσθηκε η παροχη έστω και περιοριστικώς υγιεινομικής περιθάλψεως στους απομάχους συναδέλφους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνέγραψε τις εκθέσεις πολεμικης δράσεως του 3/40 Ευζώνων και του Β Σ.Σ., τις οποίες και υπέβαλε στὴν συσταθεῖσα ώς ανωτέρω Δ/νσιν Πολεμικής Εκθέσεως του ΥΕΘΑ.
Και συγχρόνως ήταν μέλος της κατ έντολην του τοτε Υπουργού Στρατιωτικών, κ. Π. κανελλοπουλου συσταθείσης υπο τον τοτε Μέραρχο Σπηλιωτόπουλο , Οργανώσεως τελουσης υπο τιςς διαταγες της ελευθερης Ελληνικης κυβερνήσεως.

5ον.- Διοίκησε ως Συνταγματάρχης στην Μ. Ανατολὴ (προκριθεὶς μεταξυ πολλών Συντ/χών) το κέντρο Εκπαιδευσεως Αξιωματικών όλων των Οπλων της Ισμαηλίας, και ταυτοχρόνως μέλος του Ανωτάτου Στρατιωτικου Συμβουλιου.
Το κέντρο αυτό κατά την φοβερή εγκληματικὴ εξόρμηση των κομμουνιστών, τον Απρίλιο 1944, όταν σαρώθησαν όλες οι Μονάδες και τα κέντρα, (κυριώτερες:.· 1η Ελλην. Μεραρχια,Ι Ταξιαρχια ΙΙ Ταξιαρχια (πλην Τάγματος Παπαδοπουλου) 1ο Συνταγμα. Πεδ. Πυρ/κου – 2η Αντιαεροπορική Μοίρα Πυρ/κου, Μονάδες Αυτοκινήτων -όλες οι μικροομάδες – όλα τα κέντρα Εκπαιδευσεως) παρέμειναν με άλλες δυο Μονάδες αλώβητο και πειθαρχημένο καίτοι όλες οι Μονάδες και τα κέντρα επαναστάτησαν, αποδώσαν ωφέλιμους σκοπους.

6ον.- Λόγῳ και της ανωτέρω επιτυχίας του προεκριθη και του ανετέθη η Διοικησις (θέση Ανωτάτου Αξιωματικου) του Εκστρατευτικού Σώματος Ιταλιας το οποίο κράτησε αλώβητο σε πείσμα των προσπαθειών των κομμουνιστών για την διάλυση του και ετσι: 
Αποκατέ- στησε  στο πεδίο της μάχης την τιμή  των όπλων και αναστυλωσε κατά τα επίσημα τηλεγραφήματα και διαταγές «τάς πολεμικάς Σημαιας», απέπλυνε τα αίσχη της Μεσης Ανατολης, αναβιωσε το ιστορικὸ «Οχι» και εξασφάλισε να παρακαθήσουμε σαν νικητές με τους  Συμμάχους στο τραπέζι της ειρήνης.
Το Εκστρατευτικον αυτό Σώμα (ΙΙΙ Ε. Ο. Τ της οποιας υπήρξε ο ανάδοχος προς συμβολικἡ διαμνημόνευση και συνέχεια της υπο τὸν Στρατηγὸ Μπάκο ηρωικης και ενδοξου ||| Μεραρχιας κατά τον ελληνοιταλικό πόλεμο) που πήρε τον ιστορικὸ τίτλο “Ρίμινι” για την ομώνυμη νικη του στην Ιταλια και την κατάληψη της οχυροτάτης αυτής πόλης, υπερασπιζομένης υπο επιλέκτων Γερμανών αλεξιπτωτιστών, απετέλεσε τον πυρήνα του μετά τὸ 1944 ανασυγκροτηθέντος Ελληνικού Στρατού.
Για την ιστορικὴ αυτή δράση του και ως θαυμαστό και φωτεινὸ παράδειγμα προς μίμηση, του απενεμήθη, με πρόταση του Αρχιστρατήγου,ο τίτλος «Ρίμινι».

Επισης για την επιτυχή  αυτη Διοικησή του, αποφασίσθηκε από  το Υπουργικο Συμβούλιο τότε, αμέσως στην Ιταλια, η προαγωγή του  στον βαθμὸ του Υποστρατήγου για διακεκριμένες πράξεις στο πεδίο της μάχης.
Η προαγωγή του αυτη ζήτησε καὶ παρακάλεσε φορτικά, να μην κοινοποιηθεί για λογους ψυχολογικούς και την ματαίωσε.
Επιπροσθέτως του απενεμήθη τηλεγραφικά από τον Βασιλιά Γεώργιο, ο Ταξιάρχης του Σωτήρος.
Ο Ταξιάρχης του Σωτήρος του απενεμήθη και για δευτερη φορά απο τον Αντιβασιλέα Δαμασκηνό για την επιτυχή διοικηση κατα την μάχη και απελευθέρωση των Αθηνών απὸ τους κομμουνιστές  το 1944.

Η τιμή αυτή σε κανένα άλλον Διοικητή δεν απενεμήθη απο τον Βασιλιά κατά τον πόλεμο του 1940 – 1949.
Ο Αντιβασιλέας απένειμε αυτήν την τιμή μόνον  στον Διοικητἡ του Ιερου Λόχου και τον Διοικητη της Ταξιαρχιας Ελ Αλαμέιν, την οποια δυστυχώς διέλυσαν οι κομμουνιστές.

7ον.– Του ανατέθηκε η Διοίκηση (Συν/ρχης ων – θέση Στρατηγού) του ιδίου Εκστρατευτικού Σώματος και Συγκροτήματος Αθηνών, διευρυνθείσης της συνθἐσεώς του και από δυο ακομη Ταξιαρχιών Εθνοφυλάκων κατά τα Δεκεμβριανά.
Για την επιτυχη δράση του απεφάσισε το Υπουργικὸ Συμβουλιο τὴν προαγωγή του και πάλι στον βαθμὸ του Υποστρατήγου την οποία και πάλι ματαίωσε για τους ίδιους ηθικους λογους.
Δὲν απεδέχθη την απονομὴ Παρασήμου από τους Αγγλους  ούτε για τον ἴδιο, ούτε γιά τους υφισταμένους του.ΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

Κατά τα Δεκεμβριανά εκλήθη απο τον Στρατηγό Σκάμπυ να ετοιμάσει το Εκστρατευτικὸ Σώμα να συμπτυχθεί εκτὸς Αθηνών στο Φάληρο γιά να ειναι ἐτοιμο για πιθανὴ επιβίβαση και αναχώρηση λογω επικρατήσεως των κομμουνιστών, αρνήθηκε να συμμορφωθεί και προκαλεσε ομόθυμη συμφωνια των ὑπ αυτών Αξιωματικών καὶ Οπλιτών.
Η απὁφαση του αυτή θεωρήθηκε θαυμαστή και ιστορική.
Μεταγενέστερα για την θέση και δράση του αυτή, το Δημοτικὸ Συμβουλιο Αθηνών αποφάσισε  την απονομη του Χρυσου μεταλλίου της πόλεως Αθηνών, την ὁποἰα όμως ματαίωσαν οι κομμουνιστες.
Επίσης κατά την μάχη των Αθηνών οι κομμουνιστές  στράφηκαν με μανία κατά των οικιών Αξιωματικών της Ταξιαρχίας με πρώτη την δική του,την οποια ημικατέστρεψαν αφού λεηλάτησαν πλήρως.
Ηταν η μοναδικη του περιουσια.

8ον.– Του ανατέθηκε η Διοικηση (Συν/ρχης ων -θέση Υποστρατήγου) της πρώτης συγκροτηθεἰσης μεταπολεμικής Μεραρχίας (ΙΙ) προκριθεὶς όλων των Υποστρατήγων και αρχαιοτέρων του Συν/ρχών.

9ον.– Του ανατέθηκε (Συν/ρχης ών) η αρχική Διοικηση της Σχολης επιτελών στηνΣχολή  οποία φοίτησαν,όλοι οι Συν/ρχες και αρχαιὁτεροι του, προς εκπαίδευση στα νεώτερα του Πολέμου διδάγματα.

10ον.- Τοποθετήθηκε, προαχθεὶς σε Υποστράτηγο, κατ απόλυτη προτίμηση ώς αναπληρωτὴς Υπαρχηγὸς Γενικου Επιτελείου Στράτου.

11ον.– Τοποθετήθηκε Διοικητὴς του Α΄Σ. Στρατου, ώς Υποστράτηγος προκριθεὶς πολλών αρχαιοτέρων του ομοιοβάθμων και την οποία Διοίκηση του Σ.Σ. διατήρησε καθ΄ όλην τη διάρκεια του συμμοριτοπολέμου και μετά την προαγωγη του στο βαθμό τουΑντιστρατήγου.

12ον.- Οταν κατά τὸ 1948 το Β Σ. Στρατού κατἐρρεε, και Διοικητἡς Β’ Σ.Σ. και Μέραρχοι διαπραγμα- τεύονταν με τους συμμορίτες, του ανετέθη, κατά παραμερισμὸν όλων τών άρχαιοτέρων του Στρατηγών και αντικατάσταση τριών ώς αποτυχάντων να συγκρατήσουν την κατάρρευση, η Διοικηση των δυο Σωμάτων Στρατού, (Α΄ και Β’, των οποίων η ζώνη ευθύνης εκτεινόταν απο το |ονιο Πελαγος μέχρι τον Αξιό)  και πέτυχε την εξουδετἐρωση της κατάρρευσης για την ανυψωση του  καταποντισμένου ηθικού των μαχομένων μονάδων και των ηγετών τους και την στερέωση  του μετώπου μας.
Λόγω της επιτυχίας αυτης δηλαδη της σταθεροποίησης του μετώπου, αποφασίσθηκε απὸ την τότε κυβερνηση η τοποθετηση Αρχιστρατήγου, προτάθηκε υπεράνω όλων των υπηρετούντων ανωτάτων Αξιωματικών γιά την θέση αυτή και λόγω της απολύτως επικίνδυνης καταστάσεως.

13ον.– Του ανετέθη τότε απο τον Αρχιστράτηγο Παπάγο, η εκκαθάριση όλης της Ελλάδος από το Ταίναρο μέχρι τα σύνορα, Δυτικά του Αξιού.

14ον.- Τέλος του ανετέθη η Διοικηση του πεδίου μάχης Γράμμου το 1949 και πέτυχε την ιοτορική νίκη του Γράμμου γιά την οποια γέμισε διθυράμβους.

15ον.- Μετα την νικη κατα των Συμμοριτών απεστάλη στην Αμερική για να επισκεφθεί όλα τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως και Στρατιωτικά Σχολεια, για την επιτόπια ενημέρωση του στις σύγχρονες στρατιωτικές μεθόδους.
Πραγματι τα επισκέφθηκε και κατά τιμητική παραχώρηση μίλησε στους σπουδαστές και εκπαιδευόμενους.
Επιστρέφοντας τοποθετήθηκε απὸ τον Αρχιστράτηγο ώς Γενικός Επιθεωρητης του Στρατου.

16ον.– Παραιτηθέντος του Αρχιστρατήγου, τοποθετήθηκε αμέσως ως Αρχηγός του Γενικου ,Επιτελείου Στρατου και Διοικητής του Στρατού.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Τότε μεταφέρθηκε στο πεδίο μάχης της Κορέας 
(μοναδικός από όλους τους διοικητές του στρατού των κρατών που συμμετείχαν στον Πόλεμο, εκτός από τον Στρατάρχη Αλεξάντερ, ο οποίος επεσκέφθη το μέτωπο).

Εκεί του αποδόθηκε η υπέρτατη τιμή, να επιθεωρήσει όλες τις μαχόμενες μονάδες,χωρίς να εξαιρείται η τουρκική, και να συνομιλήσει με όλους τους αξιωματικούς και τους οπλίτες τους.
Του απενεμήθη ο τίτλος του Μέλους τής 8ης Αμερικανικής Στρατιάς στην Κορέα.
Έπειτα από εντολή του βασιλιά παρασημοφόρησε τις πολεμικές σημαίες των ταγμάτων μας.

Έτσι, οι συνθήκες της πολυετούς υπηρεσίας του, δημιούργησαν τις προυποθέσεις ώστε να βιώσει όλα τα κλιμάκια (έκτελεστης τακτικής, αρχηγός στρατηγικής, υπευθυνος τής Ελληνικής στρατιωτικής σκέψης) τόσο τις δυσκολίες όσο και τις επιτυχίες του πολέμου.
Οι επισκέψεις του αυτές στην Αμερική και την Κορέα αποτέλεσαν μία παγκόσμια αναγνώριση της αποδόσεως του.
Λίγο αργότερα η παγκόσμια αυτή προβολή έπικυρώθηκε με τόν διορισμό του ως Πρέσβη και τη συμμετοχή του στο “συνέδριο προσωπικοτήτων” στο Παρίσι.

17ον.- Παραιτήθη από το Στράτευμα στα τέλη του 1952 μετά από συνεχή υπηρεσια από το Φεβρουάριο του 1914.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πολιτικές

Του έγινε πολλές φορές η τιμή να προταθεί (1952 – 1958, 1966-1967) ως Πρόεδρος Υπηρεσιακής Κυβέρνη -σης κατά τις κρίσιμες μέρες του πολιτικού βίου της πατρίδας μας.
Μία απ’ αυτές τις φορές (παραίτηση κ. Καραμανλή) αρνήθηκε να αποδεχθεί την εντολή για λόγους ηθικής τάξης και αξιοπρέπειας, και ιδιαίτερα λόγω εκτίμησης της επικρατούσας κατάστασης.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι κανείς άλλος στρατιωτικός ηγέτης δεν ανέλαβε τόσο επικίνδυνες και νικηφόρες αποστολές για τα ελληνικά όπλα, οι οποίες δόξασαν τα ελληνικά όπλα.

Διπλωματικές

Το 1957 του ανατέθηκε η διεύθυνση της Πρεσβείας (καὶ η απονομή του βαθμου Πρέσβη) σε ένα αμφιβόλου ειλικρίνειας τότε κράτος (Γιουγκοσλαβία), κατ’απόλυτη έξαίρεση.
Κατόρθωσε κατά τη διάρκεια τής υπηρεσίας του αυτής, την υπογραφή ένδεκα συμβάσεων τις όποιες ουδέποτε μέχρι τότε είχαν πετύχει προκάτοχοί του.
Μετά από 3 χρόνια παραιτήθη, παρά τις αντίθετες έπιθυμίες της ‘Ελληνικής καὶ Γιουγκοσλαβικής κυβέρνη σης,καθώς θεώρησε ότι η αποστολή του τελείωσε.

Απεστάλη έπειτα ως αρχηγός αντιπροσωπείας στο “Συνέδριο Προσωπικοτήτων”, που συγκαλέστηκε στο Παρίσι, στο οποίον παρέστησαν Πρωθυπουργοί,Στρατάρχες,Υπουργοί,Στρατηγοί,Ναύαρχοι και Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
Στο συνέδριο αυτό, η παρουσία του και οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του αναβάθμισαν την εκτίμηση της διεθνούς πολιτικής καὶ στρατιωτικής γνώμης προς το στρατό και την Ελλάδα.

β)Συνέταξε τις Εκθέσεις Δρασεως του 3/40 Συντάγματος Ευζώνων καὶ του Β΄ Σ. Στρατου, τις οποιες υπέβαλε πριν να φυγαδευτεί στην  Μέση Ανατολή, στην Δ/σιν Πολεμικής Εκθέσεως του Υ.Ε.θ.Α.

γ) Συνέταξε, ομοίως, τις Εκθέσεις Δράσεως του Εκστρατευτικού Σώματος στην Ιταλία και Ελλάδα, τις όποιες και υπέβαλε στην Δ/ση Πολεμικής Εκθέσεως του ΓΕΣ.

6) Συνέγραψε και δημοσιευσε 5 βιβλία, με τους τίτλους:

 • «Στρατιωτικά Πνευματικά θέματα»
 • «40 χρόνια στρατιώτης της Ελλαδος» (δυο ογκώδεις τόμοι).
 • «Η Μαχη των Ολιγων».
 • »Γράμμος»
 • «Δεκέμβριος 1944 – Η μάχη των Αθηνών».


ΠΙΝΑΚΑΣ ΗθΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ κλπ.

 • Εϋφημοι μνείες – Διαμνημονεύσεις -Ευαρέσκειες σε διαταγές (κατ΄επανάληψη).
 • Πρόταση προαγωγής στον ανώτερον βαθμο επ αναδραγαθία (Δίς).
 • (Οι προτάσεις με τα προσαρτήματά τους βρίσκονται στα αρχεια Υ.Ε.θ.Α.).


Α΄. ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Αργυρους Σταυρός Σωτήρος
Χρυσους Σταυρός του Βασιλ. Τάγματος Γεωργίου του Α
Σταυρός του Ταξιάρχου του Βασιλ. Τάγματος Φοινικος.
Ταξιάρχης Σωτήρος
Ταξιάρχης Σωτήρος
Σταυρός Ανωτέρων Ταξιαρχων του Φοίνικος μετά Ξιφων
Μεγαλοσταυρός του Φοίνικος μετά Ξιφων
Μεγαλοσταυρός του Γεωργίου Α μετά Ξιφων

Β’ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξιας Δ τάξεως
 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξἰας Γ τάξεως
 • Μετάλλιον Στρατιωτικής Αξἰας Β τάξεως
 • Μετάλλιον Στρατιωτικής ΑξΙας Α τάξεως
 • Χρυσουν Αριστειον Ανδρείας
 • Χρυσουν Αριστειον Ανδρεἰας
 • Πολεμικος Σταυρος Α ‘ τάξεως
 • Πολεμικος Σταυρος Β’ τάξεως
 • Πολεμικος Σταυρος Β τάξεως (Προσθήκη στέμματος)
 • Πολεμικός Σταυρος Β τάξεως (Προσθήκη στέμματος)
 • Μετάλλιον Εξαιρετων Πράξεων
 • Μετάλλιον Εξαιρετων Πράξεων
 • Μετάλλιον Εξαιρἐτων Πράξεων


Γ’ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ

 • Διασυμμαχικόν Νίκης
 • Αναμνηστικόν 1940·-41
 • Αναμνηοτικόν Αφρικής


ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΑ

 • Ταξιάρχης διακεκριμμενων πράξεων ·Αγγλιας D.S.O.
 • Ιπποτης Τάγματος Μεγάλης Βρεταννίας ΒΕΟ
 • Ταξιάρχης διακεκριμένων Πράξεων Αμερικής
 • Ταξιάρχης Ανωτάτης Αξιας Κορέας
 • Ταξιάρχης Ανώτατος του Αγιου Μάρκου
 • Μεγαλοσταυρος του Παναγιου Τάφου.
 • Χρυσους Σταυρος με άλυσσον του Πατριαρχείου Κων/λεως
 • Μεγαλοσταυρος Γιουγκοσλαβιας
 • Χρυσους Σταυρος Άγίου Παύλου
 • Ανὡτατον Στρατιωτικον Παράσημον Γιουγκοσλαβιας
 • Ανώτατον Στρατιωτικον Παράσημον τής Αυτοκρατορικής Ρωσσίας
 • Χρυσους Μεγαλοσταυρος τής Στρατιωτικής Τιμής Ενώσεως Απομάχων Αμερικής
 • Ταξιάρχης του Τιμιου Σταυρού του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού του Α Πρώτου Σταυροφόρου  του Χριστιανισμού εἰς Αφρικην


ΠΤΥΧΙΑ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Ημιγυμνασίου Πρεβέζης
 • Αβερωφείου Γυμνασίου Αλεξανδρείας
 • Στρατιωτικής Σχολής Ευελπιδων
 • Ανωτέρας Σχολής Πολέμου (Ακαδημίας)
 • Σχολής εφαρμογής Πεζικού κατωτέρων Αξ/κων
 • Σχολής εφαρμογής Πεζικού ανωτέρων Αξ/κων
 • THE INFANTRY SCHOOL
 • THE ARMMORD SCHOOL.
 • ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλική, Γαλλική και σχεδόν καλως Ιταλική και Γερμανική.
 • ΔΙΑΦΟΡΑ
 • Ἀπονομὴ του τίτλου επιτιμου μέλους τῆς 8ης Αμερικανικής Στρατιας.
 • Επιτιμος Δημότης και μελος Θρησκευτικών, εκπαιδευτικών, πνευματικών, πολιτιστικών καὶ πολεμιστικων Σωματείων, Ενώσεων και Συνδέσμων Ιωαννίνων και πλείστων άλλων πόλεων μετα συγκινητικών αντιστοίχων ψηφισματων.
 • Χρυσούν Μετάλλιον της πόλεως των Αθηνών (ματαιωθείσης της επιδόσεως του υπό των κομμουνιστών).
 • Μοναδική επικήρυξις, ως ό υπ΄ αριθμ. 1 εχθρός των υπό της κυβερνήσεως του βουνού και του Αρχηγεἰου των Κομμουνιστοσυμμοριτων.
 • Τιμητική πρότασις ( 1952 – 1958 – 1966 και 1967), όπως αναλάβει Πρόεδρος Υπηρεσιακής κυβερνήσεως.


Ο Στρατηγος Θρασύβουλος Τσακαλωτος, που σας τον σκιαγραφήσαμε πιο πανω, θεωρείται και ειναι σήμερα ο «Πρὐτανις» των Αξιωματικων μας, ο μέγας «Στρατιώτης της Ελλαδος» που τιμαται απο τὴν εθνικά και υγιώς σκεπτόμενη κοινή γνώμη της Πατρἰδας, απο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, απο τον Ελληνισμό της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας, απο εχθρούς, φίλους και Συμμάχους.
Ο «στρατιώτης» αυτός, «ορθόδοξος» και ανευ καμμιάς παρεκκλἰσεως, τόσο εν ενεργεία. όσο και εν αποστρατεια, ουδέποτε εγνώρισε αποτυχία.
Και είναι διδακτέον ίσως να προστεθεί, ότι τον εγαλβάνιζον «τρείς θεότητες· υπο τό όνομα.· «Εκκλησία -Ελλάς – Ένοπλες Δυνάμεις».
Η απόλυτη αφοσιωσή του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, που διατηρείται ακλονητη (απο την ημέρα που κατετάγει σ αυτές πριν τή συμπλήρωση τής ηλικιας των 17 ετών), γιατί τις θεωρεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διεθνείς η εσωτερικές, το μοναδικο θεμέλιο της ευημερίας και της ασφαλειας του Ελληνικού Λαου.

Εκ της Διοικήσεως του

ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ »ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ»: ΕΜΠΛΟΚΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

–Ο Στέφανος Κασιμάτης σε άρθρο του στην «Καθημερινή» περιγράφει ένα περιστατικό, που -όπως αναφέρει- δείχνει τις ικανότητες του Τσακαλώτου ως αξιωματικού:

« Σε σημαντικό βαθμό, του οφείλουμε ότι η Αθήνα δεν έπεσε στα χέρια του ΚΚΕ τον Δεκέμβριο του 1944.
Διότι στην περίφημη σύσκεψη της 11ης Δεκεμβρίου, στον στρατώνα «Παραπηγμάτων» (εκεί περίπου όπου σήμερα βρίσκεται το Μέγαρο Μουσικής), όταν ο Ρόναλντ Σκόμπυ ανακοίνωσε την απόφασή του, οι υπό τη διοίκησή του δυνάμεις, ελληνικές και βρετανικές, να αποσυρθούν στο Δέλτα του Φαλήρου και να εγκαταλείψουν το κέντρο της πρωτεύουσας, ο Τσακαλώτος, ως διοικητής της ηρωικής ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, ήταν εκείνος που αντέδρασε εντόνως.
Ανακοίνωσε στους Βρετανούς την αμετάκλητη απόφασή του ότι η ΙΙΙ ΕΟΤ θα έμενε να υπερασπισθεί την πρωτεύουσα και τη θέση του αυτή, τεκμηριωμένη με στρατιωτικά επιχειρήματα, αργότερα παρέδωσε και γραπτώς στον Ρ. Σκόμπυ.
Την επομένη, όταν έφθασαν στην Αθήνα ο στρατάρχης Αλεξάντερ και ο υπουργός για θέματα Μεσογείου Χ. Μακ Μίλαν (ο μετέπειτα πρωθυπουργός, 1957-1963) και επαναλήφθηκε η σύσκεψη, η απόφαση του Σκόμπυ ανακλήθηκε.
Η νέα εντολή που δόθηκε στους αμυνομένους ήταν να κρατήσουν τη διάταξη των δυνάμεών τους πάση θυσία και αποφασίστηκε η μεταφορά, το ταχύτερο δυνατόν, της βρετανικής 4ης Μεραρχίας από την Ιταλία, ώστε να εκδιωχθεί ο στρατός του ΚΚΕ και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος της «λαοκρατίας», που ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερος όσο εκείνη την κρίσιμη νύκτα της 11ης Δεκεμβρίου».


Ο Διοικητής της Ταξιαρχίας Ρίμινι Στρατηγός Τσακαλώτος χαιρετά τον Σκόμπι – Παρέλαση των Ριμηνιτών στην Αθήνα 9 Νοεμβρ. 1944)

–Σε­βα­στοί Ρι­μι­νί­τες πο­λε­μι­στές της Τα­ξιαρ­χί­ας, δια­βά­ζο­ντας την Ημε­ρή­σια Δγή του α­εί­μνη­στου Δκτού της 3ης Ελ­λη­νι­κής Ο­ρει­νής Τα­ξιαρ­χί­ας, Σχη Τσα­κα­λώ­του Θρα­συ­βού­λου, που α­να­γνώ­σθη­κε στις 19 Ο­κτω­βρί­ου 1944, σε ει­δι­κή τε­λε­τή που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο νε­κρο­τα­φεί­ο του Ρι­τσιό­νε για να τι­μη­θούν οι Έλ­λη­νες νε­κροί που έ­πε­σαν στο πε­δί­ο της μά­χης και της τι­μής, μέ­νουν α­νε­ξί­τη­λες στη μνή­μη μου οι πα­ρα­κά­τω φρά­σεις, που δια­τυ­πώ­θηκαν ως υ­πό­σχε­ση:
«Ορ­κι­ζό­με­θα ό­τι η αυ­το­θυ­σί­α σας θα εί­ναι πα­ρά­δειγ­μα για τον μέλ­λο­ντα α­γώ­να.
Α­θά­να­τοι νε­κροί σε λί­γο σας α­φή­νο­μεν.
Σας α­φήνο­μεν, μα δεν θα εί­σθε μα­κριά μας.
Σας υ­πο­σχό­με­θα, ό­τι θα εί­σθε πά­ντα στη μνή­μη μας, θα α­πο­τε­λεί­τε το πα­ρά­δειγ­μα των Δι­μοι­ριών σας, των Λό­χων σας, της Τα­ξιαρ­χί­ας σας στον δρό­μο που ε­χά­ρα­ξε πρώ­τα το δι­κό σας αίμα».

–Λίγες ημέρες πριν αναλάβει αρχηγός ΓΕΣ, ο Αλέξανδρος Παπάγος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πολιτευθεί ερχόμενος σε σύγκρουση με τον βασιλιά Παύλο.
Ο βασιλιάς διέταξε τον Τσακαλώτο να συλλάβει τον Παπάγο, αλλά ο Τσακαλώτος αρνήθηκε να την εκτελέσει (Σ. Π. Ζερβός, εφημ.Το Βήμα, 11 Ιουνίου 2008).
Ωστόσο, ο Τσακαλώτος ήταν αυτός που απεκάλυψε την δράση της παραστρατιωτικής οργάνωσης ΙΔΕΑ στον τότε υπουργό Στρατιωτικών Σοφοκλή Βενιζέλο. 
Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει σε ρήξη με τους αξιωματικούς του ΙΔΕΑ και τον Παπάγο.


Η ιστορική συνάντηση των δύο πρώην αντιπάλων…ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ-ΒΑΦΕΙΑΔΗ

–Τον Μάιο του 1984, συναντήθηκε με τον αντίπαλό του από τον Εμφύλιο, Μάρκο Βαφειάδη, σε μια προσπάθεια και των δύο να δείξουν δημόσια ότι ο εμφύλιος ήταν μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία.
Η ιστορική συνάντηση των δύο αντρών, που ήταν εγκάρδια, έγινε στην ιταλική τηλεόραση.

–Ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος πριν πεθάνει, είχε αρνηθεί οικόπεδα που του παραχωρήθηκαν τιμής ένεκεν και με τη σειρά του τα παραχώρησε σε μέλη του συνεταιρισμού των αξιωματικών….

–Πέθανε στις 15 Αυγούστου του 1989.
Η σορός του ενταφιάσθηκε την επομένη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών κοντά στο μνήμα της συζύγου του.

greekmilitary


ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"