GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ἰταλική …χρεωκοπία ἤ καλοσχεδιασμένη καταστροφή τῆς Νοτίου Εὐρώπης;

- Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες διαβάζουμε διάφορα χαριτωμένα, ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶπε (ἢ ποὺ πράγματι εἶπε) καὶ ἔγραψε, ὁ Σαλβίνι γύ...

-


Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες διαβάζουμε διάφορα χαριτωμένα, ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶπε (ἢ ποὺ πράγματι εἶπε) καὶ ἔγραψε, ὁ Σαλβίνι γύρω ἀπὸ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἐφ΄ ὅσον πρωτίστως ἔκλεισε (ὁριστικῶς;;;) τὰ σύνορα τῆς Ἰταλίας.

Κι ἐπεὶ δή, ὅπως καὶ σὲ ὅλην τὴν Νότιο Εὐρώπη, τὸ λαθρομεταστευτικὸ κατήντησε (τί περίεργον;;;) κοινωνική, οἰκονομικὴ μά, κυρίως, ἐθνικὴ βόμβα, ποὺ ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ σκάσῃ καὶ νὰ διαλύσῃ τὶς χῶρες πρώτης ὑποδοχῆς (δῆλα δὴ τὴν Ἰταλία, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰσπανία καί, λιγότερο, τὴν Πορτογαλία), βγῆκαν καὶ οἱ …«μαϊντανοί» (τοῦ πSoros, βεβαίως-βεβαίως) γιὰ νὰ ἐκφέρουν ἀπόψεις, πρὸ κειμένου νὰ κρατήσουν τὰ βλέμματά μας στὰ ὅσα φαίνονται…

-
…ἀποστρέφοντάς τα ὅμως ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δὲν φαίνονται, ἀλλὰ πράγματι συμβαίνουν.

Αὐτὰ ὅμως ποὺ συμβαίνουν δὲν ξεκίνησαν τώρα, ἀλλὰ ἀρκετὰ χρόνια πρίν.

Τότε ποὺ ὅλη ἡ Νότιος Εὐρώπη, ὡς μέλος (ὑποχείριον) τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης» τῶν τοκογλύφων, ἔπρεπε νὰ …ματώσῃ, γιὰ νὰ μπορέσῃ ἐπὶ τέλους (καὶ γιὰ μίαν ἀκόμη φορά) νὰ ῥευστοποιήσῃ, νὰ ἐκποιήσῃ καὶ νὰ παραδώσῃ ὅλον τὸν Δημόσιο πλοῦτο της στὴν Γερμανία (βιτρίνα), ἀλλὰ καὶ στὶς πέριξ αὐτῆς χῶρες, πρὸ κειμένου νὰ παραταθῇ, εἰ δυνατόν, ἡ ἐπιβίωσίς της, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνδυναμωθῇ τόσο ὅσο ἀπαιτεῖτο, πρὸ κειμένου νὰ μετατραπῇ (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) σὲ κεντρικὸ παράγοντα …καταστροφῆς τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης.

Ἡ καταστροφὴ μίας χώρας, πέραν τοῦ πόνου ποὺ προκαλεῖ, εἶναι ἰδιαιτέρως συμφέρουσα γιὰ τοὺς τοκογλύφους τοῦ κόσμου μας, ἐφ΄ ὅσον ἐκτὸς τὰ περιουσιακὰ στοιχεία τῆς χώρας ποὺ ὑφαρπάζουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὅπλα ποὺ διακινοῦν, καλῶνται μετά, ὡς …ἐπενδυτές, νὰ τὴν ἀνοικοδομήσουν.
Κι αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ μηχανισμὸς λειτούργησε ἄριστα στὸν Α΄ καὶ στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὰ καὶ σὲ κάθε ἄλλην ἀνάλογο (ἐμπόλεμο ἤ μή) περίοδο τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου μας.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀποτελεῖ μίαν θαυμασία εὐκαιρία νὰ ἀλλάξουν χέρια οἱ περιουσίες, ποὺ ἀπεκτήθησαν μὲ κόπο. (Καί ποῦ νά καταλήξουν ἄρα γέ;)

Λέτε λοιπόν μία δοκιμασμένη συνταγή νά μήν ἐπαναχρησιμοποιηθῇ;
Ἤ μήπως ἐνδυναμώθη ἡ Γερμανία (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) τυχαίως;
Διότι οἱ Γερμανοί, τὰ πλέον ὑπάκουα παιδιὰ τοῦ κόσμου μας, μποροῦν νὰ λειτουργήσουν (καὶ πάλι) ὡς ὁ πλέον ἰσχυρὸς μοχλὸς ἀποσαθρώσεως τοῦ κόσμου μας. Καί, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ἤδη τὸ κάνουν.

Ὑπ΄ ὄψιν φυσικὰ πὼς ὅλο τὸ «παιχνίδι», παγκοσμίως, ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες ἔχει περάσει στὰ χέρια τῶν τοκογλύφων.
Τοκογλύφος σημαίνει σκιά.
Σημαίνει χρηματισμός.
Σημαίνει παρασκηνιακὲς συμφωνίες, εἰς βάρος τῶν πολλῶν, πρὸς ὄφελος τῶν ὁλίγων.
Σημαίνει ἀποσιώπησις καὶ ἀλλοίωσις ἱστορικῶν γεγονότων.
Σημαίνει παραπλάνησις καὶ προπαγάνδα.
Σημαίνει ἐξαγορασμένοι καὶ ἀπολύτως ὑπάκουοι δημοσιοκάφροι καὶ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως. 
Σημαίνει ἀσυλία γιὰ τοὺς ἐγκληματίες, ποὺ κατὰ καιροὺς ἐξυπηρετοῦν τὰ παγκόσμια σαπρόφυτα. Σημαίνει συγκεκριμένοι καὶ βαθειὰ διαπλεκόμενοι «ἡγέτες», ποὺ ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ μόρφωμα.
Σημαίνει χρηματισμὸς μὲ χρῆμα ἄυλο καὶ ἀνύπαρκτον σὲ ἀξία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐκδίδεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σκιωδῶς ἐλέγχουν κάθε εἴδους ἐργατοπατέρος, συνδικαλιστοῦ, πολιτικοκουδουνισμένου, ΜΚΟ, ἀ-παιδείας καὶ δυνάμεων ἀσφαλείας.
Σημαίνει λάθος πρότυπα.
Σημαίνει βία καὶ ἀδικία.
Σημαίνει νόμοι Συντάγματαποὺ μαγειρεύονται μόνον πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ τόκου καὶ οὐδέποτε πρὸς τὸ γενικὸ καλό.
Μὰ αὐτὰ τὰ γνωρίζουμε…
Ἀπλῶς, κατὰ καιρούς, εἴτε διότι τὰ ξεχνᾶμε εἴτε διότι μᾶς δημιουργοῦν (μὲ γνωστὲς μεθόδους) συναισθήματα θυμοῦ, δὲν τὰ συνυπολογίζουμε, μαζὺ μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ καθημερινῶς ἀποκαλύπτονται.

Διατὶ οἱ Γερμανοὶ παραμένουν διαχρονικῶς οἱ κακοί!!!

Ἡ Γερμανία ἦταν τὸ μακρὺ χέρι τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως στὴν Εὐρώπη.
Ἦταν ὁ ἐπιστάτης, ὁ τοποτηρητὴς ἀλλὰ καὶ τὰ …ΜΑΤ τῶν τραπεζιτῶν-τοκογλύφων.
Ἦταν οὐσιαστικῶς τὸ μέσον γιὰ νὰ γίνῃ ἡ Εὐρώπη τὸ πρῶτο, καὶ σημαντικότερον τμῆμα τῆς ὑποδουλωμένης ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ δουλοποιηθῆ ἀπολύτως.
Καὶ ἡ Γερμανία ἔπαιξε ἄριστα τὸν ῥόλο της.
Ὄχι οἱ Γερμανοί, ἡ Γερμανία.
Μία Γερμανία ποὺ παραμένει ΥΠΟΔΟΥΛΗ ἐδῶ καὶ ἕναν (τοὐλάχιστον) αἰῶνα στὰ χέρια τῶν τραπεζιτῶν-τοκογλύφων.
Τὸ μακρὺ χέρι τους…
Ὁ μπαμπούλας, ἐν ἀγνοίᾳ ὄμως τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ, ποὺ κι αὐτὸς πιστεύει πὼς ψηφίζει, ἐπιλέγει, διαλέγει ἀλλὰ …
ΔΕΝ τοῦ βγαίνουν οἱ ἐπιλογές!!!

Καί τώρα τί;
Ἔπαψε ἡ Γερμανία νά τούς ἐξυπηρετῇ;
Μήπως ἔπαψε νά εἶναι ὁ καλός καί ὑπάκουος ὑπόδουλός τους στρατός, πού ἀνᾴ πάσᾳ στιγμῇ θά κληθῇ νά ξανά αἱματοκυλήσῃ τήν Εὐρώπη;
Ἤ μήπως ἔπαψε ἡ Γερμανία νά φιλοδοξῇ νά ἡγηθῆ ἑνός τετάρτου Ῥάιχ.
(Μεταξύ μας;;;;
Ποιός τήν …χέζει τήν Γερμανία;
Ἡ δουλειά τους νὰ γίνῃ καὶ ἡ Γερμανία, μαζὺ μὲ τοὺς Γερμανούς, θὰ καταλήξουν …κάρβουνο!)

Σαφὼς καὶ ἰσχύουν ὅλα, ὅπως ἴσχυαν φυσικὰ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκρηξιν τῶν δύο μεγάλων Πολέμων.
Καὶ σαφῶς ἡ Γερμανία, ὑπὸ τὴν ἀγαστὴ ὑποστήριξιν τῶν «συμμάχων» μας μποροῦσε νὰ ξαναμετατραπῇ στὸ «μῆλον τῆς ἔριδος» γιὰ τὴν δημιουργία τῶν καταλλήλων προϋποθέσεων, ποὺ θὰ ἐπανεμφανίσουν τὶς χειρότερες εἰκόνες φρίκης, στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης.
Ὅμως ἡ Γερμανία ἀπὸ μόνη της οὐδέποτε θὰ μποροῦσε ἤ θὰ τολμοῦσε νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο. 
Ἀντιθέτως μάλιστα.
Ἕνας λαὸς ποὺ ἐδῶ κι ἑβδομήντα χρόνια εἶναι ὑπόδουλος στοὺς …«ἀμερικανούς», ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ τολμοῦσε νὰ διανοηθῇ πὼς θὰ ἄλλαζε κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀπεφάσισαν κάποιοι ἄλλοι γιὰ αὐτόν, δίχως αὐτόν.

Τότε γιατί;
Μὲ προβλημάτισε σοβαρά…
Κάτι ἄλλο κρύβεται ἀπὸ πίσω…
Κι αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο ἔχει νὰ κάνῃ μὲ λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοοῦμε.
Γιατί, γιὰ παράδειγμα, νὰ εἶναι ἡ Γερμανία κι ὄχι ἡ Γαλλία ἤ ἡ Ἰταλία ἤ ἡ Ῥουμανία.
Μήπως διότι ὁ Γερμανός εἶναι ὁ τέλειος ὑπήκοος;

Οἱ Γερμανοί, σὰν λαός, εἶναι ὑπάκουοι στοὺς ἡγέτες τους…
Ἰδίως ἐὰν οἱ ἡγέτες τους εἶναι «αὐστηρῶς ἐπιλεγμένοι» ἀπὸ τὰ …«μεγάλα ἀφεντικά»!!!
Τότε εἶναι ποὺ «προγραμματίζονται» τέλεια καὶ λειτουργοῦν ἤ ἐποικοδομητικὰ (βλέπε διαφωτισμό) ἤ καταστροφικὰ (βλέπε παγκοσμίους πολέμους).
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἡ πειθαρχία εἶναι στὴν φύσιν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιεῖται καὶ θὰ ξαναχρησιμοποιηθῆ, ὅσες φορὲς κριθῇ ἀπαραίτητον, γιὰ νὰ παίζῃ τὸν ῥόλο τοῦ μαμποῦλα.
(Τὰ εὐρωπαϊκὰ ΜΑΤ εἶναι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ!!!)
Αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια κάποιοι τὴν γνωρίζουν θαυμάσια καὶ τὴν ἐκμεταλλεύονται ἀναλόγως, μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα. 

Καὶ μετὰ ἀπὸ ἑβδομήντα χρόνια ἀνεκάλυψαν ΟΛΟΙ τοὺς κακοὺς Γερμανούς!!!

Πῶς ξεκίνησαν ὅλα αὐτά, στήν ἐποχή μας;
Μὰ μὲ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη «μας» φυσικά, ποὺ ἔπραξε τὰ ἀδύνατα δυνατά, πρὸ κειμένου ὅλα αὐτὰ ποὺ (ἀληθῶς) παράγουν πλοῦτο, νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὰ χέρια αὐτῶν ποὺ τὰ κατεῖχαν καὶ νὰ περιέλθουν σὲ πιὸ …συμβατά.
Καί τί παράγει πλοῦτο;
Μά, φυσικά, ἡ τροφὴ ἤ, ἄλλως, ἡ Γῆ καὶ ἡ Θάλασσα.
Τυχαίως μᾶς χρυσοπλήρωσαν γιά νά καταστρέψουμε τόν ἁλιευτικό μας στόλο;
(Νὰ βάλουμε δῆλα δὴ τὰ χεράκια μας καὶ νὰ βγάλουμε τὰ ματάκια μας!!!)
Τυχαίως ἔκαναν τό ἴδιο στούς Ἰταλούς;
Τυχαίως οἱ Ἰσπανοί ἀντέδρασαν (ὅσο μποροῦσαν φυσικά…!!!);

-


Τὸ 2002 μὲ πλησίασε ἕνας ψαράς, φίλος, ἀπὸ τὴν Ἰθάκη, καὶ μοῦ εἶπε τὸ ἑξῆς:
φίλε μου μὲ ἐπιδοτοῦν νὰ ἀποσύρω τὸ ψαροκάικό μου καὶ νὰ τὸ καταστρέψω.
Τί νά κάνω;;;

Τότε μοῦ φάνηκε παράξενη αὐτὴ ἡ ἐρώτησίς του καὶ ἀπήντησα ὡς Πυθία:
«κάνε ὅτι διαισθάνεσαι ὡς σωστό…».

Ἐν κατακλεῖδι, ὁ φίλος δὲν τὸ ἔσπασε παρότι οἱ «σειρήνες» τῶν χιλιάδων εὐρῶ βούιζαν στὰ αὐτιά του γιὰ καιρό….

Ἐφέτος τὸ καλοκαίρι τὸν εἶδα κάπου καὶ μοῦ θύμησε ἐκείνη τὴν κουβέντα λέγοντάς μου: 
τώρα θὰ εἶχα φύγη γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία.
Θυμᾶσαι τί εἴχαμε συζητήσει τότε;….

-
Δρακάτος Ὄθων

Τώρα θὰ εἶχα φύγῃ γιὰ ἐργάτης στὴν Γερμανία…

Τυχαίως προσεπάθησαν οἱ Γερμανοί νά ἀποκτήσουν στόλο;
Τυχαίως ὁ πραγματικός τους στόχος ἦσαν οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές, πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς», ἀπό ἀρχαιοτάτων ἐτῶν παράγουν πλοῦτο καί μόνον πλοῦτο (ὄχι μόνον γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς χῶρες τους);
Τυχαίως ἔγιναν ξαφνικά …ναυτικοί ὅλοι αὐτοί οἱ ἄσχετοι;

Γερμανὸς καπετάνιος καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!

Τυχαίως κατέληξαν στούς …βυθούς τῆς οἰκονομίας, χαρίζοντας (κυριολεκτικῶς ὅμως κι ὅπως-ὅπως, ἐφ΄ ὅσον τὰ …«σκότωσαν» γιὰ ψίχουλα!!!) τά …παιχνιδάκια τους στούς Ἕλληνες ἐφοπλιστές;;

Ὥρα νὰ …αὐξήσουν τὸν στόλο τους οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές…

Τυχαίως οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές (καὶ πραγματικοὶ διαχειριστὲς τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας) σήμερα χαϊδεύουν τίς κοιλιές τους γελώντας;
Τυχαίως ὅλα αὐτά;

Ἤ μήπως τυχαίως φθάσαμε στό σημεῖον τού νά γίνεται ἡ πρώτη κατοικία, μὰ κυρίως ἡ ἀγροτικὴ γῆ, μέσον ἐκβιασμοῦ καί δουλοποιήσεώς μας;
Τυχαίως κατέληξαν ὅλα αὐτά (ἐλαίῳ …μνημονίων) νά λογίζονται ὡς …ἐπενδύσεις καί κόκκινα δάνεια; 
Τυχαίως ἐγκατελήφθη ἡ καλλιέργεια τῆς Γῆς μας; 
Τυχαίως ἄνοιξαν οἱ χωματερές καί μᾶς ἐπεβλήθησαν ποσοστόσεις;
Τυχαίως μᾶς ἐπέβαλαν τίς μονοκαλλιέργειες;
Τυχαίως μᾶς γέμισαν ἐπιδοτήσεις καί ἄλλες ἀθλιότητες, πρό κειμένου νά μήν ἐνδιαφερόμεθα γιά τήν αὐτάρκειά μας, παρά μόνον γιά τήν βολή μας;
Τυχαίως μᾶς μετέτρεψαν σέ δημοσίους ὑπαλλήλους; 
Τυχαίως μᾶς ἔφεραν τίς …«λύσεις» τῶν ἐργατικῶν χεριῶν; Τυχαίως, καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα, οἱ δουλέμποροι θησαυρίζουν;
Τυχαίως τόση …πολυπολιτισμικότης;
Τυχαίως τόση ἀπομείωσις στά (δικάς μας) ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Τί λοιπόν ἐπιφέρει ἡ Ἀρχή τῶν Συγκοινωνούντων Δοχείων, στόν κοινωνικό τομέα;
Μά, φυσικά, τὴν ἀπόλυτον (ἐπίσης ἰσοπεδωτικὴ καὶ ὁμοιόμορφον) πτωχοποίησιν τῶν λαῶν. 
Ἤ μήπως πιστεύαμε πώς ἡ πτωχοποίησις ἀπειλεῖ μόνον τήν Νότιο Εὐρώπη;

-
Κι ὅμως, ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται παντοῦ…
Ἀκόμη καὶ στὴν Γερμανία.

Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πὼς ὁδεύουμε ἅπαντες οἱ Εὐρωπαῖοι (καθὼς φυσικὰ καὶ ὅλη ἡ «πεπολιτισμένη» Δύσις) σὲ μίαν ἑνιαία καὶ πανομοιότυπο κοινωνικὴ συνθήκη διαβιώσεως, μὲ ἐλάχιστα ἔως μηδαμινὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, μὲ ἐν συνόλῳ μας πλήρη ἀδυναμία ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως καὶ μὲ ἀπόλυτον ἐξάρτησιν ἀπὸ ἐπιδοματικὲς παροχές, ἐνᾦ παραλλήλως τὰ νομοθετικὰ πλαίσια τῶν χωρῶν μας θὰ εἶναι τέτοια, ποὺ στὴν πραγματικότητα θὰ διατηροῦν δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω μας, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ μερικοὶ πραιτωριανοί, ἀπροσδιορίστου φύλου καὶ φυλῆς.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι σενάριον ἐπιστημονικῆς φαντασίας, ἢ συνωμοσιολογικὲς κορῶνες, ἀλλὰ πεζὴ πραγματικότης.

-
Ζοῦμε (ἐπὶ τέλους κι ἐπισήμως) ὑπὸ τὸ «ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Φτώχεια καὶ μόνον φτώχεια…

Πραγματικό και αξιοπρεπές επίδομα είναι ο μισθός από την εργασία μας.

Φτώχεια καὶ μόνον φτώχεια…

Βασιζόμενοι σὲ Φυσικοὺς Νόμους μποροῦμε νὰ …μελλοντολογοῦμε!!!
Ἤ μήπως τό (γερμανικό, ἐπισήμως) «σχέδιον Ἥλιος» ἦταν ἐπίσης μία ἀκόμη μεθοδολογία ὑφαρπαγῆς τοῦ μέσου πού παράγει (ἀληθή) πλοῦτο;
Πῶς κατέληξαν τά χωράφια μας …«ἠλιακά πάρκα» καί τά βουνά μας …«αἰολικά πάρκα»;
Ἤ μήπως ὅλο αὐτό τό μόρφωμα τῆς πράσινα ἄλογα «ἀναπτύξεως» δέν προσέβλεπε σέ μερικά ἀκόμη ἐνέχειρα, πού θά κατέληγαν στά χέρια τῶν γνωστῶν σαπροφύτων, ἀφήνοντάς μας, ἐμᾶς, τοὺς κατοικοῦντες τὶς χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης, …ξεβράκωτυς καί ξέπνοους;

Θυσία στὸ γερμανικὸ σχέδιον «Ἥλιος».

Διαβάζουμε ἐπίσης πὼς τώρα πιὰ ἡ Ἰταλία στοχοποιεῖται ἐπισήμως ἀπὸ τὴν ἰσλαμοποιημένη καὶ πολυπολιτισμικὴ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» μας καὶ πώς, οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας, μὰ ἰδίως, ἠ Γερμανία δὲν ἀνέχονται πλέον αὐτὲς τὶς …ταρζανιές.
Ἤδη τὰ χρηματιστήρια …«παίζουν» μὲ τὰ νεῦρα τῶν Ἰταλῶν (ὅπως …«παίζουν» φυσικὰ καὶ μὲ τὰ δικά μας). 
Ἀλλὰ αὐτὰ ἦσαν ἀναμενόμενα, ἀπὸ  τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ ἰταλικὰ σύνορα ἔκλεισαν.

Αὐτὰ ποὺ ὅμως ἐγὼ διακρίνω εἶναι ἄλλα.
Πιστεύω πὼς οὔτε ὁ Σαλβίνι, μὰ οὔτε καὶ κάποιος, ἄλλος εἶναι τόσο …ἀθῷος, ὅπως θέλει νὰ φαίνεται. 
Ἀκόμη κι ἐὰν ἀγνοοῦσε πλήρως τὸ ἀρχικὸ σχέδιον, συνέτρεξε (σύμπτωσις;) ὅμως νὰ υἱοθετήσῃ τέτοιες ἀπόψεις, ποὺ τελικῶς τὸ …ἐξυπηρετοῦσαν ἀπολύτως!!!

Ἐν τούτοις, πέραν τῆς λεηλασίας, τῆς πολυπολιτισμικότητος καὶ τῆς ἐξαερώσεως (καί) τοῦ ἰταλικοῦ δεμοσίου πλούτου, δὲν ἦταν καὶ  τόσο …ἀποτυχημένη ἡ διαδικασία, ἐφ΄ ὅσον τὰ (ἐπισήμως) «τυχαία λάθη» τῆς ΕΚΤ καὶ τοῦ ΔΝΤ ὁδηγοῦν βεβαιωμένα στὴν κατάργησιν τῶν Ἐθνικῶν κρατῶν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔως σήμερα τὰ γνωρίζαμε.
Δὲν θὰ μποροῦσε λοιπὸν μία Ἰταλία (ἢ καὶ μία Ἰσπανία, μαζὺ μὲ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ ἀκολουθεῖ) νὰ διαφύγουν τῶν (διόλου) τυχαίων αὐτῶν λαθῶν καὶ  τῆς καταστροφῆς τους.
Σκοπὸς τῶν τοκογλυφικῶν σαπροφύτων, μέσῳ τῆς ὑπερδιογκώσεως τῶν τεχνητῶν ἐθνικῶν χρεῶν, ἦταν (εἶναι καὶ παραμένει) ἡ ἀπόλυτος πτωχοποίησις τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν, ὑπὸ τὴν σκέπη ἑνὸς νέου νομικοῦ πλαισίου τέτοιου, ποὺ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα θὰ θεωρῶνται …κρύο ἀνέκδοτον!!!

Ἔχω καὶ παλαιώτερα ἀναφερθῆ στὴν (κατ’ ἐμὲ τεχνητή) χρεωκοπία τῆς Ἰταλίας.

«…Ἂς θυμηθοῦμε τὴν ταχύτητα, μὲ τὴν ὁποίαν πολτοποιοῦν τὴν ἰταλικὴ οἰκονομία, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς ὁδεύει ὁ Ῥέντσι, καθὼς καὶ τὸ γιατί.
Κι ἐπίσης ἂς συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς τὸ (φερόμενον ὡς) πρόβλημα τῆς Νοτίου Εὐρώπης εἶναι ἁπλῶς μία ἀναδιανομὴ εἰσοδημάτων, περιουσιακῶν στοιχείων κι ἐλευθεριῶν, δῆλα δὴ πολιτικό.
Οὐδέποτε ἦταν οἰκονομικό. 
Στὴν πραγματικότητα τελειώνουν μὲ τὴν Ἰταλία καὶ ὁ Ῥέντσι, ποὺ «ἀντιστέκεται» ἁπλῶς ὁδηγεῖ σὲ (τεχνητή) ἀσφυξία τὶς ἰταλικὲς τράπεζες, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ  ὁ νέος κύκλος πτωχοποιήσεως χωρῶν….»

(Αὔγουστος 2016)

Τί ἑτοιμάζουν γιά τήν Ἰταλία;

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;
Συνεπῶς, κατ’ ἐμέ, ὁ Σαλβίνι δὲν ξημέρωσε ἐπαναστάτης (ἐκτὸς ἐὰν εἶναι τόσο …χρήσιμος ἠλίθιος).
Ἀντιθέτως μάλιστα.
Βαδίζει κι αὐτὸς στὸν δρόμο ποὺ ἄλλοι ἔχουν χαράξη καὶ ὁ ὁποῖος θὰ ὁδηγήση στὴν ὁλοκληρωτική, ἀπόλυτο καὶ δίχως περιθωρια συντόμου ἀνακάμψεως, χρεωκοπία ὅλης τῆς Νοτίου Εὐρώπης.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Πῶς θά ἐπανέλθουν ὅλα αὐτά στά χέρια μας;
Γίνεται;
Καί πότε;
Γίνεται, ἀλλὰ ὄχι ἀκόμη.
Ἔχουμε λίγον ἀκόμη χρόνο γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ καταστροφή, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῶν χρεωκοπιῶν ὅλων μας.
Ἔως τότε ἂς προετοιμασθοῦμε, διότι οἱ δύσκολες ἡμέρες δὲν ἦλθαν ἀκόμη.

Μά θά χρεωκοπήση ἡ Ἰταλία;
Ἕνας κολοσσός βιομηχανικός;
Ναί, γιατί ὄχι;
Ἁπλῶς ἡ Ἰταλία, ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς βιομηχανικῆς της ὑποδομῆς, θὰ ἀνακάμψη ταχύτερα.

Μά ἐάν χρεωκοπήσῃ ἡ Ἰταλία, μετά ἐμεῖς τί θά ἀπογίνουμε;
Ὅ,τι μᾶς πρέπη θὰ ἀπογίνουμε.
Τώρα μᾶς τρομάζει, ἀλλὰ σὲ μερικὰ χρόνια, ποὺ θὰ κυττᾶμε πίσω μας, θὰ καταλάβουμε τὸ γιατί.

Ἄτακτος χρωκοπία δέν σημαίνει αἰφνίδιος θάνατος γιά πολλούς;
Ναί, αὐτὸ σημαίνει.
Καὶ στὴν Ἰταλία καὶ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ.
Νὰ εὐχόμεθα μόνον νὰ εἶναι τὸ μικρότερον κακό, διότι, κατὰ πῶς φαίνεται, θὰ εἶναι μόνον ἡ ἀρχὴ τοῦ θανατικοῦ.

Μά, καλά, πῶς γίνεται νά πιστεύω ὅτι ὅλα αὐτά, καὶ τοῦ Σαλβίνι συμπεριλαμβανομένου, ἦσαν ἀπολύτως ὀργανωμένα καί προσχεδιασμένα;
Τί νά σᾶς πῶ;
Ὅταν οἱ συμπτώσεις ἐπαναλαμβάνονται παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις…ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"
-