GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

23 Μαρτίου 1823 Επιστολή Μεσσηνικαής Συγκλήτου προς τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς - Το πρώτο κείμενο της Ελεύθερης Ελλάδας του 1821

Στιγμιότυπο από επετειακή τελετή της απελευθέρωσης της Καλαμάτας. Πηγή φωτογραφίας Foninews.gr του Βασίλη Φουρτούνη Δάσκαλ...

Στιγμιότυπο από επετειακή τελετή της απελευθέρωσης της Καλαμάτας. Πηγή φωτογραφίας Foninews.gr

του Βασίλη Φουρτούνη
Δάσκαλου, Προέδρου Συλλόγου Εκπ/κών «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Αγαπητοί φίλοι,
Χρόνια πολλά για τη μέρα.
Τη μέρα που τόσα χρόνια θεωρούμε ότι ξεκίνησε η επανάσταση του 1821, που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους.
Θέλοντας να συμβάλλω κι εγώ με τις ταπεινές μου δυνάμεις στην ιστορική αλήθεια δημοσιεύω σήμερα μια επιστολή του Πέτρου Μαυρομιχάλη και όχι Πετρόμπεη με ημερομηνία 25 Μαρτίου 1821, προς τα ευρωπαϊκά κράτη με την οποία ζητούσε βοήθεια για το τότε μικρό ελεύθερο ελληνικό κράτος.
Συγκεκριμένα δυο μέρες μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, στις 25 Μαρτίου, η Μεσσηνιακή Σύγκλητος θα στείλει την από τις 23 Μαρτίου 1821 εγκεκριμένη επιστολή της με τίτλο «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου», στην οποία εξηγούνται οι σκοποί της Επανάστασης.
Με ένα δεύτερο έγγραφό της (Μάιος), υπογραμμένο και πάλι από τον Μαυρομιχάλη, η Σύγκλητος ζητούσε βοήθεια από τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση του προέδρου Τζέιμς Μονρό.
Το κείμενο παραδόθηκε στον Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και γερουσιαστή Εντ. Έβερετ από τον Αδαμάντιο Κοραή.
Βέβαια για λόγους άσχετους με την ιστορική αλήθεια διδάσκουμε σήμερα ότι ή επανάσταση ξεκίνησε στις 25 Μάρτη και μάλιστα από την Αγία Λαύρα όπου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλόγησε τα παλικάρια κ.λ.π.
Στόχος μας δεν είναι, μέρα που είναι, να ξανανοίξουμε αυτό το διάλογο, αλλά να παρουσιάσουμε το ντοκουμέντο και τίποτα άλλο.
Άλλωστε κατά μία έννοια ζούμε  και σήμερα περίπου ίδιες στιγμές.
Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται και μάλιστα ως φάρσα.
Τίτλος:
Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου

Ακολουθεί σφραγίδα και μετά τη σφραγίδα τη υπόλοιπο κείμενο:
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων.
Πασα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίθφησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας.

Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας.
Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.
Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας.
Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας.

1821: Μαρτίου 23 : Εν Καλαμάτα.
Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.
Πέτρος Μαυρομιχάλης, αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.
Αντίγραφο από την επιστολή του Λονδίνου.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"

fourtounis.gr
infognomonpolitics.blogspot.gr