GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Καρδιά της Ελλάδος η Μακεδονία. Καρδιά της Μακεδονίας το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ. Καρδιά του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ η ΠΑΝΑΓΙΑ της Μακεδονίας

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας  « οι νονοί  της πνευματικής νύκτας των Βαλκανίων πρέπει να μετακομίσουν ή να αποδεχτούν ...Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

« οι νονοί  της πνευματικής νύκτας των Βαλκανίων πρέπει να μετακομίσουν ή να αποδεχτούν την Ιστορική ΑΛΗΘΕΙΑ»

« στο παγκόσμιο χρηματιστήριο των ιστορικών αξιών
θα χάσουν και οι χορηγοί των νονών»

« το  νέο όνομα που ετοιμάστηκε για σερβίρισμα στον λαό αλλά δεν θα προλάβει να εγγραφεί στο ληξιαρχείο γιατί ο ληξίαρχος του Ουρανού το έχει ήδη απορρίψει » 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ βαπτίσθηκε ήδη στις ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ     

«6… κωλυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσαι τον λόγον εν Ασία, 7 ελθόντες κατά την Μυσίαν επείραζον κατά την Βιθυνίαν πορεύεσθαι· και ουκ είασεν αυτούς το Πνεύμα…  

9 και όραμα διά της νυκτός ώφθη τω Παύλω· ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. 10 ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν εις την Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκληται ημάς ο Κύριος ευαγγελίσασθαι αυτούς.  

11Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν, 12 εκείθεν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλις»(Πράξ.ιστ΄).  

Kαι «1Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολιν και Απολλωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκην,..10.. εξέπεμψαν τόν τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέροιαν..» (Πραξ.ιζ΄). Εκ δε της Βεροίας μετέβη στην Αθήνα. 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ βαπτίσθηκε ήδη στην ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

« Το Πνεύμα της Αληθείας του Θεού, λοιπόν, διά του Προφήτου Δανιήλ προφήτευσε ποιος θα καταλύσει την αυτοκρατορία των Περσών»  

«19…Ιδού εγώ γνωρίζω σοι τα εσόμενα επ’ εσχάτων της οργής· έτι γαρ εις καιρού πέρας η όρασις. 20 ο κριός, ον είδες, ο έχων τα κέρατα βασιλεύς Μήδων και Περσών. 21 ο τράγος των αιγών βασιλεύς Ελλήνων· και το κέρας το μέγα, ο ήν αναμέσον των οφθαλμών αυτού, αυτός εστίν ο βασιλεύς ο πρώτος.  

22 και του συντριβέντος, ου έστησαν τέσσαρα κέρατα υποκάτω, τέσσαρες βασιλείς εκ του έθνους αυτού αναστήσονται και ουκ εν τη ισχύι αυτού. 23 και επ’ εσχάτων της βασιλείας αυτών, πληρουμένων των αμαρτιών αυτών, αναστήσεται βασιλεύς αναιδής προσώπω και συνίων προβλήματα» (Δανιήλ κεφ.Η΄). 

Και η Παλαιά Διαθήκη είναι σαφής· ο βασιλιάς των Μακεδόνων είναι «βασιλεύς Ελλήνων».
Ο Προφήτης Δανιήλ προφητεύει, προβλέποντας ότι αυτός ο βασιλιάς θα είναι βασιλιάς των Ελλήνων, 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ βαπτίσθηκε ήδη από την ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ  

« Τι μας λένε οι κώδικες Λ’ 66 και Ι’ 31 της Λαυριώτικης βιβλιοθήκης;  

« Όταν οι Απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο.
Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβηρίαν σημερινή Γεωργία.

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το Όρος Άθως.

Κατά την γενική Αγιορείτικη παράδοση, η Κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο, για να επισκεφτεί τον Άγιο Λάζαρο (τον αναστημένο εκ νεκρών). 

Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθω και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλήμεντος στη Μονή Ιβήρων.

Εκεί οι κάτοικοι του Άθω, οδηγούμενοι από τη θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν την μητέρα του Κυρίου μας Παναγία και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της δέχθηκαν το Χριστιανισμό.»  


 Η Μακεδονία έδωσε στην ανθρωπότητα τον Εκπολιτιστή Βασιλέα Μ. Αλέξανδρο και η Φιλανθρωπία του ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΎ ΘΕΟΥ της το ανταπέδωσε κάνοντας την ΚΛΗΡΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας.  

Έτσι η Μακεδονία κατέστη ανά τους αιώνες η γεωπολιτική γέφυρα της πνευματικής και πολιτισμικής τροφοδοσίας με ζωοποιά νάματα στον Παγκόσμιο Πολιτισμό.  

Με Πίστη και Ελπίδα 

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"