GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας προς τους γονείς: Επιστρέψτε στο υπουργείο τα άθλια νέα βιβλία των θρησκευτικών

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δύσκολα τά σημερινά μας χρόνια,ἀδελφοί χριστιανοί! Εἶναι χρόνιαἈποκαλύψεως. Σέ...ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δύσκολα τά σημερινά μας χρόνια,ἀδελφοί χριστιανοί! Εἶναι χρόνιαἈποκαλύψεως.
Σέ κάθε βέβαιαἐποχή ζοῦν οἱἄνθρωποι τά ὅσα γράφει
ἡ Ἀποκάλυψη,ἀλλά στήν σημερινή μας ἐποχή ζοῦμε τά γεγονότα της ἀκόμη περισσότερο.
Πολύἁμαρτία καί πολύ ἀσέβεια στόν κόσμο.
Τό χειρότερο ὅμως στήν ἐποχή μας εἶναι ὅτι ἡἁμαρτία ἔγινε νόμος καί κυβερνᾶ.

Γι᾽ αὐτό εἶπα ὅτι ζοῦμε περισσότερο τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, γιατί βλέπουμε στά πράγματα αὐτά πού γράφει τό ἱερό βιβλίο:
Τό ἑπτακέφαλο θηρίο μέ τά δέκα κέρατά του ἔλαβε ἐξουσία καί κυβερνᾶ!
Γιά νάἀφήσω τάἄλλα ἔρχομαι στά Σχολεῖα μας. Παλαιότερα ἔλεγε ἡ γιαγιά στό ἐγγονάκι της: «Ἄντε, παιδί μου, στό Σχολειό νά μάθεις γράμματα, γιά νά μοῦ ᾽ξηγᾶς τό Εὐαγγέλιο»!
Τώρα ὅμως, στά σημερινά μας χρόνια, δέν διδάσκουν τό Εὐαγγέλιο στά Σχολεῖα μας, γιατί ἄλλο εἶναι τό θρησκευτικό μάθημα.
Εἶναι μάθημα πολυ-θρησκευτικό.
Τί σημαίνει αὐτό;
Ἀκοῦστε: Μία εἶναι, χριστιανοί μου, ἡ ἀληθινή πίστη, ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ὅλες οἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες·
μόνη ἡ πίστη τῶνὈρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία, τό νά πιστεύωμεν καί νά βαπτιζώμεθα εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Νά εὐφραίνεσθε ὅπου εἶσθε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος»!
Τά παιδιά μας, λοιπόν, μέχρι τώρα πήγαιναν στό Σχολεῖο καί μάθαιναν μέ τό θρησκευτικό τους μάθημα τήνὀρθόδοξη πίστη, γιατί αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή καί αὐτή πιστεύουμε ἐμεῖςἐδῶ στήν Ἑλλάδα μας, πού εἶναι ὀρθόδοξο ἔθνος. 
Τώρα ὅμως τό θρησκευτικό μάθημα, μέ τήν ἀπόφαση τῶν κυβερνώντων, τό ἔκαναν πολυ-θρησκευτικό.
Μέ τό μάθημα αὐτό τό παιδί τώρα θά μαθαίνει ὅλα τά θρησκεύματα, καί τά ψεύτικα, καί ἄς ἐκλέξει μόνο του τί θά πιστεύσει γιάἀληθινό.
Μπράβο τους!
«Τό μυαλό τους καί μιά λίρα», ἔτσι λένε στήν πατρίδα μου!
Καί πολύ τούς πάει μία λίρα, γιατί εἶναι ἀκριβή! 
Ἄν εἶναι δυνατόν, τόἀκατήχητο ἀκόμη παιδάκι τοῦ Δημοτικοῦ, ἤ ὁ ἔφηβος τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου, νά κάνει μόνος του ἐπιλογή τῆς πίστης του.
Ἄν ἔχει τήν δύναμη ὁμικρός μαθητής νά κρίνει μεταξύ τῶν διαφόρων θρησκευμάτων, τά ὁποῖα μάλιστα στά νέα θρησκευτικά βιβλία προσφέρονται καί παρουσιάζονται ὡςἰσότιμα καί ἰσόκυρα, χωρίς νά τονίζεται ἡ ἀνωτερότητα τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Τό μόνο πού θά καταλάβει ὁ σημερινός μαθητής ἀπό τό θρησκευτικό του βοήθημα εἶναι ὅτι ὅλα τά θρησκεύματα εἶναι καλά καί πρέπει νά τά σεβόμαστε καί νά μήν τά κατηγοροῦμε.
Ὅλους νά τούς δεχόμαστε, γιατί ὅλοι τους πιστεύουν σέ κάποιο θεό.
Αὐτό ἀκριβῶς, χριστιανοί μου, αὐτό εἶναι ὁΟἰκουμενισμός.
Εἶναι ἕνα κατασκεύασμα, σατανικό κατασκεύασμα, πού δέχεται ὅλα τά θρησκεύματα, ὅλες τίς πίστεις μέ θρησκευτικό ἀνακάτωμα, καί μέ τέχνη μάλιστα κατασκευασμένο, γιά νά εἶναι εὔγευστο στούς ἀνθρώπους.

Εἴδατε, χριστιανοί μου, ὁ τρισκατάρατος, πῶς τά κατάφερε νά κάνει τήν ἀρχή τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπό τά Δημοτικά Σχολεῖα;
Εἴδατε;
Τόν καταραμένο καί τρισκαραμένο!…

Ἐμεῖς,ὦ ἀδελφοί χριστιανοί, θά εἴμαστε μαθητές καί μαθήτριες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πού μᾶς λέγει, ὅπως σᾶς εἶπα:
«Ὅλες αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες· μόνη ἡ πίστη τῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία»!
Καί τό ἄλλο πάλι πού μᾶς εἶπε ὁ ἅγιος:
«Νά εὐφραινόμαστε ὅπου εἴμαστεὀρθόδοξοι χριστιανοί καί νά κλαίουμε διά τούς ἀσεβεῖς καί αἱρετικούς, ὅπου περιπατοῦν εἰς τό σκότος»!
Καί αἱρετικοί βέβαια εἶναι καί οἱ παπικοί μέ τίς τόσες καί τόσες αἱρέσεις τους…

Τί θά κάνουμε μέ τά νέα θρησκευτικά βιβλία;
Ἐμεῖς ἐδῶ, σάν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κλῆρος καί λαός, ταχθήκαμε θεωρητικά ἀπό τήνἀρχή ἐνάντια πρός τά βιβλία αὐτά. Καί ἀρκεστήκαμε στήν πολεμική τους μέ ὁμιλίες, μέ φυλλάδια καί μέ κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις.
Εἶδα ὅμως ἀπό τά διαδίκτυαὅτι σέ ἄλλες Μητροπόλεις οἱ χριστιανοί, μέ τήν εὐλογία μάλιστα καί ἔμνευση τῶν Ἀρχιερέων Ποιμένων τους, ἀντέδρασαν δυναμικά μέ συγκεντρώσεις, μέ διαδηλώσεις στούς δρόμους καί πορεῖες πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀκόμη.
Πόσο χάρηκα καί πόσο ζήλεψα τίς ἐκδηλώσεις αὐτές τῶν ἄλλων ἀδελφῶν μας χριστιανῶν, μέ τούς ἱερεῖς τους μαζί.
Λυπήθηκα δέ, γιατί δέν ἐγνώριζα ἐκ τῶν προτέρων τίς διαδηλώσεις τους, γιά νά ἤμουν καί ἐγώ – ὁπωσδήποτε θά ἤμουν – ὡς ἁπλός ἱερωμένος στήν κατά φάραγγα Αἰλών ἱερή τους πορεία πρός τό Ὑπουργεῖο!

Ὡς ἐπίσκοπος τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου, συμβουλεύω τούς γονείς, κατά μίμηση καί ἄλλων καλῶν Ποιμένων, τήν ἐπιστροφή πρός τόὙπουργεῖο Παιδείας (διά τῶν Σχολείων) τῶν βιβλίων τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος στούς συντάξαντας αὐτό ὡς ἀπαράδεκτα!

Ἀλλά γιατί λέμεὅλο γιά τό Σχολεῖο; Περισσότερο ἀπό τό Σχολεῖο ἐγώ πιστεύω στήν Οἰκογένεια.
Σεῖς, λοιπόν, οἱ χριστιανοί γονεῖς καί ἅγιες γιαγιές, σεῖς θά ἀναλάβετε νά διδάξετε τήν πίστη μας στά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας.
Καί σεῖς, μέ τήν πίστη πού ἔχετε καί τήν ἀγάπη πρός τά παιδιά σας, θά τά πεῖτε πολύ καλύτερα ἀπο κάθε ὑπουργό καί κάθε δάσκαλο.
Γιατί σεῖς θά μιλήσετε στά παιδιά σας καί γιά καντήλι καί γιά νηστεία καί θά τά πάρετε ἀπό τό χέρι γιά νά πᾶτε τήν Κυριακή στήν Ἐκκλησία.
Καί πάνω ἀπό τήν κάθε οἰκογένεια, ὦ χριστιανοί μου, εἶναι ἡ μεγάλη οἰκογένεια τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται Ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία κατά πρῶτο λόγο εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν Κατήχηση τῶν παιδιῶν της, ὄχι μόνο τῶν μικρῶν μαθητῶν, ἀλλά καί τῶν μεγάλων.
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει τά Κατηχητικά ὅλων τῶν ἡλικιῶν γιά τά παιδιά καί τά κηρύγματα γιά σᾶς τούς μεγάλους.
Παρακαλῶ νά προτρέπετε τά παιδιά γιά τήν φοίτησή τους στά Κατηχητικά καί σεῖς οἱ μεγάλοι νά ἔρχεσθε στήν Ἐπισκοπή στίς ὁμιλίες πού θά μᾶς κάνουν καί ξένοι προσκεκλημένοι ὁμιλητές μας.

Πρίνἀπό λίγεςἡμέρες, ἀδελφοί, ἐκοιμήθη ὁ Μητροπολίτης Μάνης μακαριστός πλέον Χρυσόστομος. Ἀπέθανε τόν καλύτερο θάνατο, πού τόν ζηλεύουμε ὅλοι.
Πέθανε λειτουργώντας, τήν ὥρα μάλιστα τοῦ Καθαγιασμοῦτῶν Τιμίων Δώρων!
Πραγματικά ζηλεύω τόν θάνατο αὐτό. Πρίν λοιπόν ἀπό τήν ὥρα αὐτή, τήν στιγμή πού θά λεγόταν στήν Θεία Λειτουργία τό «Πιστεύω», ἐβγῆκε ὁ μακαριστός Ἱεράρχης ἔξω τοῦ Βήματος καί εἶπε λίγα λόγια (μπορεῖτε νά τά ἀκούσετε ἀπό τό διαδίκτυο).
Τά λόγια Του αὐτά εἶναι ἡδιαθήκη Του, τήν ὀποία ἄφησε στό Ποίμνιό Του, ἀλλά καί σέ ᾽μᾶς τούςἈρχιερεῖς καί ὅλους τούς κληρικούς καί χριστιανούς. 
Εἶπε γενικά τά ἑξῆς:
Στά χρόνια μας θέλουν νά ἀλλοιώσουν τήν πίστη μας καί νά κάνουν ἕνα μεικτό κατασκεύασμα ἀπό ὅλα τά θρησκεύματα καί ἔτσι νά χαθεῖ ἡὀρθόδοξη πίστη μας. Γι᾽ αὐτό ἐμεῖς τώρα – εἶπε ὁ ἅγιος Ἱεράρχης – θά ποῦμε ὅλοι μαζί τό «Πιστεύω» μας, ὡς μία ὁμολογία ὅτι κρατοῦμε τήν πίστη μας ὅπως μᾶς τήν παρέδωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, χωρίς νά τήνἀλλοιώσουμε.
Καί ἄρχισε, λοιπόν, ὅλο τό Ἐκκλησίασμα νά λέει μαζί μέ τόν Δεσπότη του τό «Πιστεύω».
Ἐκεῖνο δέ πού μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση εἶναιὅτι ἀπήγγειλαν τό «Πιστεύω» ἀπέξω καί δυνατά καί τά μικρά παιδιά καί οἱμεγάλοι καί οἱ ἐπίσημοι, γιατί ἦταν πανήγυρη ἡ ἡμέρα.
Τό φαινόμενο αὐτό, ξαναλέγω, μέ ἐνθουσίασε, μέ συνεκίνησε, ἀλλά καί μέ πόνεσε.
Γιατί σέ μᾶςἐδῶ δέν νομίζω ὅτι τά παιδιά μας, ἀλλά καί οἱ μεγάλοι καί οἱ ἄρχοντές μας, ξέρουν νά λέγουν τό «Πιστεύω».
Γι᾽ αὐτό καί θά διανείμω στά Σχολεῖα ἕναἁπλό φυλλάδιο προτρέποντας τά παιδιά καί τούς μεγάλους νά λέγουν τό «Πιστεύω» κάθε μέρα καί ἰδιαίτερα τό βράδυ πρίν ἀπό τόν ὕπνο.
Ἡ προσευχή πρίν ἀπό τόν ὕπνο λέγεται «Ἀπόδειπνο», ὅπου λέγουμε τό «Πιστεύω».
Ξέρετε γιατί;
Γιατί ὁ ὕπνος εἶναι εἰκόνα τοῦ θανάτου.
Ἄν πεθάνω στόν ὕπνο μου, φτάνει πού εἶπα τό «Πιστεύω» καί θά πάρει τήν ψυχή μου ὁ ἄγγελός μου, ἀφοῦ ὁμολόγησα τήν πίστη μου!

Ἀλλά μή φοβᾶστε, χριστιανοί μου.
Δέν θά πεθάνετε ἔτσι αἰφνίδια.
Θά ζήσετε πολλά-πολλά χρόνια γιά νά παντρέψετε τά παιδιά σας καί τά ἐγγόνια σας καί μετά θά εἴμαστε ὅλοι μαζί αἰώνια χρόνια στήν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ τήνἐπουράνια.
Ἀλλά τό «πιστεύω» νά τό μάθετε ὅλοι ἀπέξω, μικροί καί μεγάλοι,ὅπως στήν Μάνη, καί νά τό λέτε κάθε βράδυ πρίν ἀπό τόν ὕπνο σας.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἸερεμίαςΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"