GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

2018: η τελετή της Αφής του ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ μαζί με τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ. Φέτος μια ξεχωριστή Πασχαλιά

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας  Φέτος μια ξεχωριστή  Πασχαλιά με υψηλά νοήματα σε ένα πλανήτη που βράζει στην κυριολεξί...Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

Φέτος μια ξεχωριστή  Πασχαλιά με υψηλά νοήματα σε ένα πλανήτη που βράζει στην κυριολεξία από πολεμικές ιαχές .
Οι μεν  καλοπροαίρετοι θα κατανοήσουν πλήρως την
πνευματική αυτή φετινή χρονική συγκυρία , οι δε  δυσκολεμένοι συνάνθρωποι μας  θα δυσκολέψουν περισσότερο τις ζωές τους διότι γνωρίζουν ότι κάτι έρχεται αλλά δεν δύνανται να το κατανοήσουν. 

Αυτό που έρχεται είναι η πνευματική διαπαιδαγώγηση του ξεπεσμένου κόσμου μας μέσα από τα αιώνια μηνύματα που στέλνει πάντα η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. 

Για να διαχωρίσουμε τα πράγματα  

1912: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Ανάστασις του Κυρίου, δυο Πασχαλιές μαζί, που λέει ο Πατροκοσμάς, συνέπεσαν το έτος 1912, όπου για πολλούς υπόδουλους Έλληνες της Μακεδονίας( Θεσσαλονίκη)   , της Ηπείρου (Ιωάννινα) και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίο ( Μυτιλήνη )  ήρθε το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ της ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ. 

2018: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου κατά το Αγιορείτικο τυπικό και αυτό των Παναγίων Προσκυνημάτων στην Αγία ΓΗ μεταφέρεται  κατά 13 ημέρες μετά την 25η Μαρτίου και θα εορτασθεί ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ στις 7 Απριλίου δηλ. την  ημέρα  του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. 

Ουσιαστικά η Αφή του ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα γίνει  την ημέρα του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ της Υπεραγίας Θεοτόκου. 

Τα συμπεράσματα δικά σας. 

Στο τυπικό της μεγαλώνυμης αυτής ημέρας θα ψέλνουμε στον ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ :  

« Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.»  

Μαζί με το ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ 

« Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών.»  

 ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ  

« Ο Πατριάρχης γονυπετής προ του Ζωοδόχου Τάφου προσεύχεται προς τον Σταυρωθέντα υπέρ ημών, όπως παραπέμψει δια της δυνάμεως Του το Άγιον Φως και αναδείξει τούτο «λυτήριον αμαρτημάτων», απαγγέλων την ακόλουθον Ευχήν:
«Την αφάτω Σου ευσαπλαχνία εαυτόν κενώσαντα και τω φωτί της εαυτού επιγνώσεως τα εν σκότει διαπορευόμενα Έθνη καταλάμψαντα και δια της εν Άδη καθόδου τα ουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια φωτός πληρώσαντα, όπως το εκ του φωτοφόρου τάφου Αυτού τοις Πιστοίς διδόμενον φως αναδείξη Αγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον και νοσημάτων αλεξιτήριον και ευλογήση και αγιάση τους ευλαβώς αυτού απτομένους, δω δε αυτοίς περιπατείν εν τω φωτί των εντολών αυτού ως τέκνα φωτός». 

Μετά από παρέλευση λίγων λεπτών τη νεκρική σιγή διαδέχεται βοή συμμιγής, ικανή να σκίσει το καταπέτασμα του ουρανού και να σείσει τους υψηλούς θόλους του, «το Άγιον Φως, το Άγιον Φως». 

Είναι η θαυμαστή στιγμή που ο Πατριάρχης εξέρχεται από το Άγιο Κουβούκλιο, βαθύτατα συγκινημένος, με φανερό τον κόπο από την αγωνία και προτείνει τους αναμμένους πυρσούς με το Άγιον Φως.» Ιερομονάχου π. Τρύφωνος Σ. Κατσαρού
Θεολόγου https://www.impantokratoros.gr/root.el.aspx 

Ο μεν Πατριάρχης θα παραλαμβάνει το ΑΓΙΟ ΦΩΣ την ίδια στιγμή που η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ παραλαμβάνει το Αρχαγγελικό Μήνυμα της Σύλληψης του ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ . 

«Σήμερον χαράς Ευαγγέλια παρθενική πανήγυρις τα κάτω τοις άνω συνάπτεται• ο Αδάμ καινουργείται η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται και η σκηνή της καθ’ ημάς ουσίας τη θεώσει του προσληφθέντος φυράματος ναός Θεού κεχρημάτικεν.
Ω μυστήριον! ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος.
Άγγελος λειτουργεί τω θαύματι παρθενική γαστήρ τον Υίόν υποδέχεται, Πνεύμα άγιον καταπέμπεται Πατήρ άνωθεν ευδοκεί, και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν εν ω και δι’ ου σωθέντες, συνωδά τω Γαβριήλ, προς την Παρθένον βοήσωμεν χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, εξ ης ή σωτηρία, Χριστός ο Θεός ημών, την καθ’ ημάς προσλαβόμενος φύσιν προς εαυτόν έπανήγαγεν».  

Αδελφοί φέτος  το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  από το Παλαίφατο Πατριαρχείο μας στα Ιεροσόλυμα και την ίδια  αυτή ημέρα από το ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ  θα ακούγονται ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ ύμνοι που μεταφέρουν Κοσμοσωτήρια Ευαγγελικά Μηνύματα με άρωμα ΠΟΘΟΥΜΕΝΟΥ, ότι πλησιάζει αυτό μέσα από τις επερχόμενες γεωπολιτικές συγκρούσεις που διαφαίνονται στον Ορίζοντα. 

Πλέον  

ΛΑΛΕΙ  η ΠΑΝΑΓΙΑ 

« Η Αγιά Σοφιά σε χέρια Ελληνικά»  


Με Πίστη και Ελπίδα  

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"