GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΒΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ - : ΄΄Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΔΩΘΗΚΕ ΄

Πολύπλευρη επίθεση κατά της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας εξαπολύει με άρθρο -παρέμβαση στο προσωπικό ιστολόγιο του ο μητροπολίτης...


Πολύπλευρη επίθεση κατά της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας εξαπολύει με άρθρο -παρέμβαση στο προσωπικό ιστολόγιο του ο μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος. 
Κάνει λόγο για προδοσία που αρνείται να

συμπράξει, όπως υποστηρίζει.
Αναλυτικά το άρθρο του:

Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Ι.Σ.Ι.) ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
_______Με τήν ανάρτησή μας της 26ης Ιουνίου ανακοινώσαμε εν συντομία τους λόγους, ένεκα των οποίων δεν θα συμμετείχαμε στις εργασίες της εκτάκτως συγκληθείσης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Ήταν η ΔΗΛΩΣΙΣ
«Αρνούμαι να συμμετάσχω στην παρούσα Σύνοδο της Ιεραρχίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας! 
ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!»
____________Με τήν σημερινή μας ανάρτηση ολοκληρώνουμε την ενημέρωση των πιστών, δηλ. των Μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία είναι συνυπεύθυνα εάν και όταν η αγία Ορθοδοξίας μας προδίδεται! Δηλ. εκθέτουμε λεπτομερέστερα τους λόγους, οι οποίοι μας ανάγκασαν να μη συμμετάσχουμε στη Συνεδρία της 27ης Ιουνίου, όπως αυτοί αναφέρονται πρός το ιερό Σώμα της Ιεραρχίας με το παρακάτω δημοσιευόμενο έγγραφο.

_______Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα γεγονότα μας έχουν δικαιώσει πλήρως! 
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ! 
Η Ιεραρχία μας ΔΕΝ ΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ! 
Δεν ανταποκρίθηκε στις κρίσιμες αυτές στιγμές! 
Ό,τι οι σεπτοί Ιεράρχες δεν κατανόησαν, φαίνεται πως το αντιλήφθησαν οι κοσμικοί άνθρωποι! 
Μιά Αθηναϊκή εφημερίδα μόλις χθές έγραψε:
«Επώδυνο Διαζύγιο Συνοδικότας και Πνευματικότητας.
Υποταγή της Ιεραρχίας στην Πολιτεία και μετατροπή των Θρησκευτικών σε αιρετικό γνωστικισμό»!!!!
(‘Ελεύθερη «Ωρα, 02.07.2017, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, σελ. 2)
__________Αδυνατούμε και να το φαντασθούμε! Δεν το χωράει το μυαλό μας. Γι’ αυτό καί τό θέμα τό ψάχνουμε!
________Σήμερα, λοιπόν, σας παρουσιάζουμε την τοποθέτησή μας πρός την Ι.Σ.Ι.. Τό θέμα άνοιξε! 
Το πρόβλημα ετέθη! Τα γεγονότα θα αποδείξουν το ποιός έχει δίκηο καί ποιός έχει άδικο!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 03 Ιουλίου 2017
****************
Προς
την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιω. Γενναδίου, 14
115 21 ΑΘΗΝΑΣ
Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί Σύνεδροι,
Μετ’ εκπλήξεως ου της τυχούσης ελάβομεν και μετά πολλής προσοχής ανέγνωμεν το από 20ης ληγ. μηνός «Δελτίο Τύπου» της Δ.Ι.Σ., δια του οποίου γνωστοποιούνται Ημίν
α) ότι «η εργασία της Τριμελούς εξ Αρχιερέων Επιτροπής της Εκκλησίας και η συνεργασία Της με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας…είχαν ως αποτέλεσμα την κατάργηση των παλαιών Φ.Ε.Κ. και την δημοσίευση νέων για το μάθημα των Θρησκευτικών» και

β) ότι «η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε ομοφώνως την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας…την ερχόμενη Τρίτη 27 Ιουνίου προς ενημέρωση του Σώματος σχετικώς».
Μετά βαθυτάτου σεβασμού προς το Ιερόν ημών Σώμα, ου μην αλλά και μετά της οφειλομένης παρρησίας, προαγόμεθα ίνα γνωρίσωμεν προς Υμάς απαντητικώς τα κάτωθι:
1. Εξ όσων γνωρίζομεν η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συγκαλείται πάντοτε κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παράγρ. 1 και 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι δια Πράξεως του Μακαριωτάτου Προέδρου, επί τη βάσει δε Ημερησίας Διατάξεως κλπ……….
2. Σκοπός της συγκαλουμένης Ι.Σ.Ι., συμφώνως πάντοτε προς το Δελτίον Τύπου, είναι «η ενημέρωση του Σώματος σχετικώς», δηλ. συγκαλούμεθα δια να ακούσωμεν τα θετικά η και αρνητικά αποτελέσματα, ήγουν τα επιτεύγματα η «τα κατορθώματα» της Τριμελούς Επιτροπής!
Δηλ. τυπικώς, δεν θα έχωμεν την δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου, πολλώ δε μάλλον δεν πρόκειται να λάβωμεν Αποφάσεις, είτε προς έγκρισιν, είτε και προς απόρριψιν των αποφασισθέντων εν σχέσει με το Μάθημα των Θρησκευτικών εις την Δημοσίαν Εκπαίδευσιν μεταξύ της ημετέρας Επιτροπής και των αθέων Παραγόντων του Υπουργείου της α-Παιδείας.
Με άλλας λέξεις, ως φαίνεται συγκαλούμεθα προκειμένου να επικυρώσωμεν τα αποφασισθέντα και άρα να εφαρμόσωμεν το λαϊκόν λόγιον «πετάει ο γάϊδαρος; Πετάει!». Κατόπιν τούτου …… αρνούμαι να μετάσχω εις τας εργασίας μιας ατύπως συγκαλουμένης Συνόδου.
3. Ας έλθωμεν τώρα εις μίαν επί πλέον παρατήρησιν.

Συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου (άρθρον 9, παράγρ. ε’ και στ’), τα αφορώντα εις το δογματικόν περιεχόμενον των Διδακτικών Βιβλίων της τε Στοιχειώδους και της Μέσης Εκπαιδεύσεως ως πρός το μάθημα των Θρησκευτικών υπάγονται και ανήκουν εις την αρμοδιότητα της Δ.Ι.Σ. και ουχί της Ι.Σ.Ι. Η ενημέρωσις της Ιεραρχίας, εφ’ όσον μάλιστα η Μήτηρ Ἐκκλησία θεωρεί εαυτήν δεδικαιωμένην εις τον αγώνα Της, θα ηδύνατο να συντελεσθή με ένα αναλυτικόν Δελτίον Ενημερώσεως η και με ένα σχετικόν άρθρον εις το Περιοδικόν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»! 
Η κατεπείγουσα ……. σύγκλησις του Σώματος της Ιεραρχίας «προς ενημέρωσιν» οδηγεί την σκέψιν μας εις μίαν κεκαλυμμένην επιχείρησιν «κουκουλώματος» των πεπραγμένων και επί ζημία της Μητρός Εκκλησίας αποφασισθέντων! Είθε να είμεθα εις πλάνην!
Το γεγονός, ότι το Υπουργείον α-Παιδείας έσπευσεν να ανακοινώση, ότι κατήργησε όλας τας Αποφάσεις του κ. Φίλη (δια των δημοσιευθέν-των Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 2104 & 2105), εις την ελαχιστότητά μας δημιουργεί μεγίστην ανησυχίαν! «Δεκτές έκανε ο Γαβρόγλου τις θέσεις της Εκκλησίας για τα Θρησκευτικά» και μάλιστα «με εντολή του Τσίπρα» αναγράφεται σήμερον εις την ημερήσιον Τύπον των Αθηνών (βλ. ΤΟ ΠΑΡΟΝ, σελ. 10).
Παρατήρησις: Είναι άραγε αξιόπιστον και αξιοσέβαστον πρόσωπον ο κ. Γαβρόγλου, ο υποστηρικτής και θαυμαστής των Gays; 
Δεν ανεγνώσατε δηλώσεις του εις την Βουλήν; 
Δεν αντελήφθητε την αιτίαν, ένεκα της οποίας επιχειρεί την κατάργησιν των πανελλαδικών Εξετάσεων δια τα Πανεπιστήμια κλπ; 
Ιδού, λοιπόν, η εκ μέρους του δοθείσα εξήγησις: 
Οι εξετάσεις, είπεν εις την Βουλήν, είναι «αναξιόπιστες και τυραννικές για τους 18χρονους, επειδή δεν μπορούν να βγουν για ποτό το Σαββατόβραδο, αλλά και να ερωτευθούν»!!!!!! (βλ. ΕΣΤΙΑ, 15.06.2017, σελ. 8).
Προς επιβεβαίωσιν των ύπερθεν παρακαλώ Υμάς να αναγνώσετε σημερινόν δημοσίευμα της εφημερίδος ΤΟ ΒΗΜΑ με τίτλον: «Κάποιος να τον μαζέψει!»
Ιδού τι γράφει: «….κάποιος να μαζέψει τον υπουργό Παιδείας και γρήγορα! Εως τώρα ήταν γραφικός. Τώρα γίνεται επικίνδυνος……Συμπέρασμα; Είτε είναι ασυνείδητος, είτε μας κοροϊδεύει κατάμουτρα…» (βλ. σελ. Α 36)
Διερωτώμεθα: είναι δυνατόν αυτός ο άθεος και αναίσχυντος Υπουργός της Παιδείας κ. Γαβρόγλου να είναι ηττημένος εις το θέμα του Διαλόγου δια τα Θρησκευτικά και συγχρόνως να δημοσιοποιή ο ίδιος την ήτταν του; 
Η λογική επεξεργασία των δεδομένων οδηγεί την σκέψιν μας εις την αντίθετον κατεύθυνσιν! 
Δηλ. ότι ο κ. Γαβρόγλου εις την διεξαχθείσαν αναμέτρησιν μεταξύ Εκκλη-σίας και Πολιτείας-Κυβερνήσεως είναι Ο ΝΙΚΗΤΗΣ! Υποκρίνεται όμως ότι υπεχώρησεν, παρέχων ούτως ημίν υπνωτικόν φάρμακον, και δια του τρόπου αυτού παραπλανά την Εκκλησίαν! Παρουσιάζει δηλ. το «μαύρο ως άσπρο» κατά την λαϊκήν ρήσιν! 
Ας μη λησμονώμεν, ότι οι κ.κ. Τσίπρας, Φίλης, Γαβρόγλου και αρκετοί άλλοι του κυβερνώντος Κόματος ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ούτε εις τον Χριστόν, ούτε εις την Ελλάδα, ούτε και εις τον ελληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν! 
Και όχι απλώς ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, αλλά και ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΩΣ ΣΚΟΠΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!
Η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ εξ ορισμού εξαπατά τον Ελληνικόν Λαόν! 
Κατά την προηγηθείσαν έκτακτον Συνέλευσιν ημών της 9ης του μηνός Μαρτίου είχον την ευκαιρίαν να Σας προειδοποιήσω!«Πρέπει να διερωτηθούμε για την ειλικρίνεια των λόγων και των υποσχέσεών τους. Παρακαλώ, να διερωτηθούμε: 
Μήπως στην πράξη άλλα λέγουν, άλλα εννοούν και τελικώς άλλα εφαρμόζουν;» Δυστυχώς Υμείς άπαντες, αγαπητοί μου εν Χριστώ Αδελφοί, ως Σώμα απερρίψατε ασυζητητί τας προειδοποιήσεις και αιτιάσεις μου! Προκειμένου να υποβοηθήσω την μνήμην Σας παραθέτω ως συνημμένον την αγόρευσίν μου κατά την Συνεδρίαν της 9ης Μαρτίου 2017.
Εφ’ όσον το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας μας υπνώττει μακαρίως, καθ’ ον χρόνον τόσον η Ορθοδοξία μας, όσον και η Εθνική μας Ταυτότης, βάλλονται μετά πείσματος υπό των Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ∙ εφ’ όσον το σεπτόν Σώμα της Ιεραρχίας μας αρνείται να δώση προσοχήν εις την αγωνιώδη κραυγήν της ψυχής μου, εις την κραυγήν αγωνίας ενός ελαχίστου μεν, αλλά συγχρόνως και προβεβηκότος εις την ηλικίαν Αδελφού Σας, διατί να προσέλθωμεν εις την Σύνοδον της προσεχούς Τρίτης; 
Διατί να συμμετάσχωμεν εις τας εργασίας ενός Σώματος Ηγετικών Στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Οποίον συνεδριάζει, δια να «κουκουλώση» και να αμνηστεύση την συντελουμένην προδοσίαν των Αρχών του Ευαγγελίου και της Χριστιανικής Ηθικής;
Τα θεμέλια της συντελουμένης προδοσίας ετέθησαν δια της αποδοχής της «Μεταπατερικής Θεολογίας», της εκ μέρους της Εκκλησίας αποδοχής της νεοφανούς Ενώσεως μοντερνιζόντων Θεολόγων «Ο ΚΑΙΡΟΣ», συγχρόνως δε δια του αποκλεισμού και της εν έργω ολοκληρωτικής περιφρονήσεως της ευφήμως γνωστής «Πανελληνίου Ενώσεως των Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.). 
Τα θεμέλια της συν-τελουμένης προδοσίας της Ορθοδοξίας μας ετέθησαν ωσαύτως δια του διορισμού Θεολόγων, προερχομένων εκ της παρατάξεως «ΚΑΙΡΟΣ» εις τον Διοικητικόν Οργανισμόν της Εκκλησίας μας, εις την μεικτήν Επιτροπήν Διαλόγου δια το μάθημα των Θρησκευτικών, εις το Επιτελείον των Συμβούλων του Υπουργού Παιδείας, Προϊστάμενος του οποίου τυγχάνει ο έως προ τινος Διευθυντής του εκκλησιαστικού Περιοδικού «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» ([1]) κ. Σταύρος Γιαγκάζογλου κλπ.
Η συντελουμένη προδοσία της Αγίας Ορθοδοξίας μας έχει ήδη καταδειχθή δια της ΣΙΩΠΗΣ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ, δηλ. δια της τηρουμένης σιγής τόσον εκ μέρους Ημών αυτών ως ηγετικών Προσώπων, όσον και εκ μέρους του Διοικητικού Οργανισμού της Εκκλησίας (της Δ.Ι.Σ. και της Ι.Σ.Ι.) εις πλείστα όσα καυτά θέματα της επικαιρότητος, όπως πχ. δια την κατάργησιν της αργίας της Κυριακής ημέρας, δια την θέσπισιν του Συμφώνου Συμβιώσεως των ομοφυλοφίλων, δια την υιοθεσίαν τέκνων εκ μέρους των προναφερθέντων, δια την ψήφισιν του Νόμου «περί ρατσισμού», δια την έκδοσιν των Διαζυγίων υπό των Συμβολαιογράφων κλπ. δια εισαγωγήν της Εβδομάδος σεξουαλικής Αγωγής εις την Εκπαίδευσιν, δηλ. «τις έμφυλες ταυτότητες», δια τον «Φάκελλον του Μαθητού» κλπ.
4. Η απουσία μας από τας εργασίας της εκτάκτως και όλως ατύπως συν-ερχομένης Ιεραρχίας ας θεωρηθή ως ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! Η ιστορία θα μας κρίνη!
 Ο Πανάγαθος Θεός ας μας ελεήση!
Ως επίλογον και ως επιβεβαίωσιν των ύπερθεν διατυπωθεισών θέσεών μας θα Σας παρουσιάσωμεν τα λόγια του τέως Υπουργού κ. Φίλη:
Ο κ. Φίλης «…σχετικά με το μάθημα των Θρησκευτικών επανέλαβε, ότι “δεν μπορεί να είναι ομολογιακό, αλλά πρέπει να παρουσιάζει το θρησκευτικό φαινόμενο, τις γνώσεις για όλες τις θρησκείες, με έμφαση βέβαια στον ορθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό“. 
Εμφανίστηκε μάλιστα δικαιωμένος καθώς τα νέα προγράμματα σπουδών “τα αγκαλιάζει η πλειοψηφία των θεολόγων ενώ η επιτροπή της Εκκλησίας τελικά δέχθηκε ο διάλογος να μη γίνει από μηδενική βάση, όπως στην αρχή εζητείτο και υπήρξε η αφορμή της έντασης, αλλά με βάση τα νέα προγράμματα, και αυτό αποτελεί για εμένα δικαίωση” είπε ο πρώην υπουργός Παιδείας» (βλ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.06.2017, σελ. Α12).
Επιτρέψατέ μοι να Σας υπομνήσω, ότι κατά την Συνεδρίαν του Σώματος της 9ης Μαρτίου ε.ε. ημείς εθίξαμεν το θέμα, διατυπώσαντες τα εξής:
«Την ασάφεια και την σύγχυση επιπροσθέτως επιτείνει το ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της 6ηςΟκτωβρίου 2016, όπου εσημειώθη ένα σημαντικό λάθος. 
Ενώ, ως Ιεραρχία είχαμε συμφωνήσει, ότι ο διάλογος θα αρχίσει από μηδενική βάση, στο ανακοινωθέν της Ι.Σ.Ι., αντιθέτως, αναγράφεται ότι ο διάλογος θα ασχοληθή με το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών. 
Άλλο, επομένως, είναι μία συζήτηση «για το τρέχον Πρόγραμμα» και άλλο μία συζήτηση «από μηδενική βάση». Υπογραμμίζω το σοβαρώτατο αυτό λάθος, το οποίον τελικώς θα αποβή επί ζημία της Εκκλησίας».
Δυστυχώς η Ιεραρχία του Μαρτίου ε.ε. δεν κατεδέχθη να ασχοληθή με την καταγγελίαν μας! 
Τα γεγονότα ουχί μόνον μας εδικαίωσαν, αλλά και εν τινι μέτρω αποδεικνύουν την συντελουμένην ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ της Ορθοδοξίας μας.
Ας επανέλθωμεν εις τον τέως Υπουργόν της α-Παιδείας.
Ο κ. Φίλης, λοιπόν, άνευ τινός δισταγμού εμφανίζεται να λέγη τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια: 
«Εγώ μπορεί να έφυγα, τα νέα θρησκευτικά όμως έμειναν»! 
Και προσθέτει: 
«Τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών, για τα οποία ξέσπασε η διαμάχη, θα είναι τον Σεπτέμβριο στα σχολεία…..Ο Φίλης μπορεί να έφυγε, αλλά τα νέα προγράμματα έμειναν κι αυτό είναι το σημαντικό» (βλ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11.06.2017, σελ 10-11) …..
**************
Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αδελφοί και Πατέρες,
Έως χθες εκ μέρους της Εκκλησίας κατά κόρον ελέγετο, ότι ο διάλογος θα αρχίση από«μηδενικήν βάσιν»! Ο τέως Υπουργός κ. Φίλης ισχυρίζεται, ότι «η επιτροπή της Εκκλησίας τελικά δέχθηκε ο διάλογος να μη γίνει από μηδενική βάση, όπως στην αρχή εζητείτο και υπήρξε η αφορμή της έντασης, αλλά με βάση τα νέα προγράμματα»!
Ø Με όλον τον σεβασμόν Σας ερωτώ , τι εκ των δύο ισχύει;
Ø Διάλογος εγένετο από μηδενικήν βάσιν;
Ø Ή με βάσιν τα νέα Προγράμματα;
Με όλον τον σεβασμόν και πάλιν Σας ερωτώ:
Ποίος εμπαίζει, ποίον;
Η Επιτροπή Διαλόγου, την Ιεραρχίαν;
Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Λαόν;
Ο κ. Φίλης, τους Δημοσιογράφους;
Η μήπως όλοι Ημείς εμπαίζομεν εαυτούς και αλλήλους;
Ταύτα πάντα μας εξαναγκάζουν, ίνα μη προσέλθωμεν εις τας εργασίας της ατύπως συγκαλουμένης Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της προσεχούς Τρίτης 27ης Ίουνίου μόνον και μόνον δια να μη συμπράξωμεν εις την συντελουμένην προδοσίαν της αμωμήτου Ημών Πίστεως, της αγίας Ορθοδοξίας μας.
Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:


ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"