GRID_STYLE
FALSE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Θὰ σὲ πῶ Δῶρο!!!

- Σὲ εἶπαν…: 1.τρελλό… 2.ἀνισόῤῤοπο… 3.ἀκραῖο… 4.ἐξτρεμιστή… 5.ἐπιπόλαιο… 6.ἀνώριμο… 7.προκλητικό...

-Σὲ εἶπαν…:

1.τρελλό…

2.ἀνισόῤῤοπο…

3.ἀκραῖο…

4.ἐξτρεμιστή…

5.ἐπιπόλαιο…

6.ἀνώριμο…

7.προκλητικό…

8.χρυσαυγίτη…

9.φασίστα…

10.πολεμοχαρή…

11.δυναμιτιστὴ τῆς …«καλῆς γειτονίας» μας…

12.ἤ, ἀκόμη καὶ ναρκομανὴ ἔως καὶ …ἔμπορο ναρκωτικῶν…

Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι οἱ νεοταξίτες σύντροφοι τοῦ (κάθε) ἀλία καὶ τοῦ (κάθε) τίτο… Τὰ …«ὀρφανά» τοῦ στάλιν δὲν ἀρέσκονται σὲ τύπους σὰν κι ἐσέναν
Ἠ «κόκκινη ἐπανάστασίς» τους, ποὺ χρηματοδοτεῖτο καὶ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοκογλύφους, γιὰ νὰ ἐλέγχεται σὲ ὅλα της τὰ στάδια, ἔως καὶ τῆς τελευταίας της λεπτομερείας, δὲν γίνεται νὰ ἐπικρατήσῃ πλήρως, ἐὰν ὑπάρχουν Κατσίφες…
Διότι γιὰ αὐτοὺς Ἐλευθερία σημαίνει γράμμα κενό, μὰ καὶ πρόβλημα, ποὺ χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς προσχηματικὴ δικαιολογία γιὰ νὰ διαλύσῃ κοινωνίες ποὺ ἀκόμη διατηροῦν στοιχειώδεις βαθμοὺς Ἐλευθερίας…
Διότι γιὰ αὐτοὺς ἀντίστασις σημαίνει ἡ ἀντίστασις τοῦ κάθε ἄλλου λαοῦ, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀναταραχὴ πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων…
Διότι γιὰ αὐτοὺς Ἐλευθερία σημαίνει πρόβλημα…
Διότι τὰ κλουβιά τους δὲν ἦσαν γιὰ ἐσέναν…
Διότι ὅστις μιλᾶ καὶ σκέπτεται καὶ ἀντιδρᾶ συνιστᾶ ἀπειλὴ γιὰ τὶς ἁλυσίδες ποὺ ἐπιβάλλουν στοὺς λαούς τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ ὑπολοίπου κόσμου μας…
Διότι ὅποιος δὲν προσκυνᾶ, πρέπει παραδειγματικῶς νὰ ἐξοντώνεται, μαζὺ μὲ τὸν …σπόρο του!!!

Σὲ εἶπαν λοιπὸν ὅπως σὲ εἶπαν, γιατὶ ἔπρεπε νὰ προλάβουν τὴν Φωτιὰ ποὺ ἄναψες καὶ νὰ τὴν σβήσουν, μὲ κάθε τρόπο, πρὶν προλάβῃ νὰ …«κάψῃ» ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρειάζονταν ἕναν Κατσίφα γιὰ νὰ σταθοῦν ὄρθιοι…

-
Σὲ εἶπαν ὅμως καί…:

1.ἀνόητο…
2.πλανεμένο…
3.βλάκα…
4.αὐτοκτονικό…
5.ἀπροετοίμαστο…
6.ὀνειροπαρμένο…
7.ὑπερβολικό…
8.ἐπικίνδυνο…
9.ἑτεροχρονισμένο…

Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι οἱ νοικοκυραῖοι συμπατριῶτες σου ἐδῶ, στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, ποὺ τὸν ἐπεκτατισμὸ τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων τὸν ἀντιλαμβάνονται ὡς …«ἐξ ἀνάγκης σωτηρία» (τους)… Ποὺ βλέπουν σὲ αὐτὸν τὸν ἐπεκτατισμὸ μίαν μορφὴ δικῆς τους ἀσφαλείας…
Ποὺ ἀπεποιήθησαν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τους, πρὸ κειμένου νὰ κερδίσουν μίαν ἀκόμη ἡμέρα διαβιώσεώς τους…
Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι, βαθύτατα τεθλιμμένοι, γιὰ τὸν πόνο ποὺ ἄφησες πίσω σου μέν, ἀλλὰ δίχως νὰ μποροῦν νὰ κατανοήσουν τὸ μέγεθος τῆς θυσίας σου… Βλέπεις Κωνσταντῖνε…
Οἱ φυλακισμένοι μποροῦν νὰ δοῦν μόνον μικρὲς ἀκτίδες ἀπὸ τὰ κελιά τους…
Τὴν Ἐλευθερία ποὺ ἐσὺ τοὺς ἔδειξες δὲν ἀντέχουν νὰ τὴν ἀντικρύσουν, διότι θὰ καοῦν…

-
Σὲ εἶπαν ὅμως καὶ κάποιοι ἄλλοι, ποὺ ἐπισήμως τὸ παίζουν …μπατριῶτες:

  • αὐτοκτονικό,..
  • ἄσκεφτο…
  • παρανοϊκό…


Σὲ ἀπεκάλεσαν ἔτσι διότι δὲν εἶχες τὴν ὑπομονὴ νὰ δράσῃς ὡς μέλος ὁμάδος…
Σὲ κατηγοροῦν διότι, λέει, ἴσως νὰ ἀπεκάλυψες τὴν κάποιαν, πιθανή, ὁμάδα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ πράξῃ περισσότερα…
Κρίνουν τὴν θυσία σου ὡς περιττή, ἐφ΄ ὅσον δὲν …«καθάρισες» ἀρκετοὺς ἐκ τῶν ἐχθρῶν σου…

Ἐγὼ θὰ σὲ πῶ Δῶρον καί, μάλιστα, Θεῖον Δῶρον…
Ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσύ, ἐμεῖς δὲν θὰ ξέραμε πὼς ἀκόμη σήμερα γεννῶνται καὶ ἀνδρώνονται καὶ ἀγωνίζονται  Ἐλεύθεροι Ἕλληνες…
Θὰ σὲ πῶ Δῶρο, γιατὶ μᾶς ἔφερες τὸ Φῶς τῶν Ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν μὲ ὁρμὴ στὸ τώρα, δίχως νὰ ἐπενδύουν στὸ αὔριο, σὰν ὅλους ἐμᾶς τοὺς ὑπολοίπους, τοὺς μερικῶς ἢ ὀλικῶς συμβιβασμένους, κυττώντας μόνον πρὸς τὴν Μία κι Ἐλευθέρα Πατρίδα…
Θὰ σὲ πῶ Δῶρο λοιπόν… γιατὶ ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσύ, δὲν θὰ μπορούσαμε μόνοι μας νὰ ἀνιχνεύσουμε τὸν δρόμο καὶ νὰ σὲ φθάσουμε.

Σὲ εὐχαριστοῦμε Κωνσταντῖνε…
Δὲν εἶσαι μόνον ὁ Ἤρως μας…
Εἶσαι πλέον καὶ ὁ Φανοστάτης μας…
Ἐὰν δὲν ἤσουν ἐσὺ δὲν θὰ ξέραμε τὸν δρόμο…
Δὲν θὰ ξέραμε τὸ ποῦ πρέπει νὰ κυττάξουμε…
Δὲν θὰ ξέραμε τὸ πῶς νὰ ξεκινήσουμε…
Δὲν θὰ ξέραμε τὸ πῶς νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν λαβύρινθο ποὺ ἐγκλωβισθήκαμε…

Ἐὰν δὲν γίνουμε σὰν κι ἐσέναν, ὅλοι μας, Πατρίδα δὲν θὰ κερδίσουμε.
Ἐὰν δὲν νοιώσουμε πὼς εἴμαστε «κρίκοι μίας ἁλυσίδος», δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ὑπηρετήσουμε τὸν Σκοπὸ τῆς Ἐλευθερίας…
Ἐὰν ἐμεῖς Κωνσταντῖνε δὲν μάθουμε, ξανά, πὼς τὸ Ὅλον εἶναι μεγαλύτερον καὶ ἱερότερον καὶ σπουδαιότερον ἀπὸ τὸ μέρος, Πατρίδα δὲν δικαιούμεθα…

Αὐτὸ μᾶς ἔμαθες Κωνσταντῖνε…
Ὑπῆρξε, μέσα στήν τόση καταχνιά, μεγαλύτερο δῶρο Ἐλευθερίας ἀπό ἐσέναν;


Σημειώσεις

Εἶπαν πὼς ἤσουν, τοὐλάχιστον ἐπικίνδυνος. Ἐκτοξεύοντας πολλὲς ἀρλοῦμπες καὶ χύνοντας ἀτελείωτη χολὴ αὐτοί, ποὺ τοὺς ἐχάλασες τὴν …μαλθακότητά τους καὶ τὶς «μπίζνες» τους, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, προσπάθησαν νὰ πάρουν φῶς ἀπὸ τὸ Φῶς σου.
Μὲ ἢ χωρὶς ὀργανώσεις πίσω σου, μὲ ἢ χωρὶς ὅπλα, μὲ ἢ χωρὶς κοινό, ὅμως ἢσουν πράγματι ἐπικίνδυνος. 
Ἢσουν ἐπικίνδυνος γιατὶ ἀμφισβήτησες τὴν ἐξουσία τους ἐπάνω σου. Καὶ μόνον τὸ μόνιμα χαραγμένο σου χαμόγελο τοὺς ξεγύμνωσε καὶ τοὺς γελοιοποίησε. 
Ἀκόμη κι αὐτοὶ ἔτρεμαν ὅταν ἀνεκάλυψαν πὼς παρὰ τὶς λοβοτομές, παρὰ τὶς προδοσίες, παρὰ τὶς πισώπλατες μαχαιριὲς ὑπάρχουν ἀκόμη Κατσίφες καὶ ταρακουνοῦν, συθέμελα τὴν ἐξουσία ποὺ καταχρηστικῶς ἀπέκτησαν.
Ποιοί ἦσαν;
Μὰ κάθε λογῆς ῥᾶμες, τσίπρες, καμμένοι, ἡνωμένες εὐρῶπες, ΟΗΕδες, δημοσιοκάφροι, ἐπαγγελματίες Μ.Κ.Ο.-διαχειριστὲς τοῦ πλανήτου μας…

Εἶπαν οἱ ἄλλοι, οἱ …νοικοκυραῖοι, πὼς ἄδικα ἔχασες τὴν ζωή σου, γιατὶ ἡ τρέλλα σου δὲν ἦταν χρήσιμος γιὰ τοὺς συμπατριῶτες σου.
Ἔπρεπε νὰ παραμείνῃς ζωντανός, λέει, γιὰ νὰ βοηθήσῃς ἐμπράκτως, στὸ νὰ …συμβιβασθοῦν περισσότερο μὲ τὴν σκλαβιά τους.
Ἔπρεπε τελικῶς νὰ παραδειγματισθῇς, λέει, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ πρῶτοι ἀπὸ ὅλους μας, ἔσκυψαν τὸ κεφάλι κάτω ἀπὸ τὰ γόνατα, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν νὰ ἐπιβιώσουν, μὲ κάθε τίμημα.
Εἶπαν ὅσα εἶπαν, κουνώντας θλιμμένα τὰ κεφάλια τους, γιὰ τὰ χαμένα σου νειάτα, γιὰ τὴν χαροκαμμένη σου μάννα, γιὰ τὴν ὀρφάνια ποὺ ἄφησες στὸν τόπο σου…
Μὰ ὅσα εἶπαν ἦσαν γιὰ νὰ καλύψουν τοὺς δικούς τους συμβιβασμοὺς καὶ τὶς δικές τους φοβίες…
Τοὺς κατετρόμαξες Κωνσταντῖνε γιατὶ ἀπέδειξες πὼς μέσα στὴν πιὸ Μαύρη Σκλαβιὰ μποροῦν νὰ γεννηθοῦν Ἐλεύθεροι Ἄνθρωποι, ὄταν καὶ μόνον ἀποφασίζουν νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς τους…
Τοὺς διέλυσες τὶς ἐπίπλαστες ἰσοῤῥοπίες τους Κωνσταντῖνε, γιατὶ τοὺς ἀπέδειξες μὲ τὴν θυσία σου πὼς ὅταν ἡ Ἐλευθερία γίνεται σαράκι καὶ σὲ κατατρώγει, δὲν ὑπάρχουν ὅρια στὰ ἔργα θνητῶν, ποὺ ξαφνικά, ἔτσι ἀπὸ τὸ πουθενά, ξημερώνουν ἀθάνατοι..
Καὶ ἦσαν αὐτοὶ ποὺ πρῶτοι ἀπέστρεψαν τὸ βλέμμα τους ἀπὸ ἐπάνω σου, γιὰ νὰ καθησυχάσουν τὶς συνειδήσεις τους καὶ νὰ βουλιάξουν στὶς ἐνοχές τους ποὺ σὲ ἐγκατέλειψαν….

Εἶπαν καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ τάχα μου πατριῶτες, ποὺ σπεύδουν νὰ κουνήσουν τὰ ὅπλα, στὰ ὁποία ἐκπαιδεύονται, πὼς ἤσουν ἕνα «πυροβολὸν πρόβατο» καὶ πὼς τὰ πρόβατα ἔχουν μόνον μίαν κατάληξιν: τὴν σφαγή τους…
Εἶπαν ἐπίσης κάποιοι ἐξ αὐτῶν πὼς καλῶς ἀντέδρασε τὸ ἀλβανικὸ μόρφωμα, ποὺ παραπλανητικῶς ἀποκαλεῖται κράτος καὶ πὼς ἔπρεπε ἔτσι νὰ ἀντιμετωπίζεται κάθε ἐξτρεμιστής…
Εἶπαν ἀκόμη, κάποιοι ἄλλοι, ἀκόμη πιὸ θρασεῖς, πὼς κατέστρεψες μὲ τὴν αὐτό-θυσία σου κάθε πιθανότητα ἀνακάμψεως τῶν συμπατριωτῶν σου, διότι ἐπρόδωσες, λέει, τὶς προθέσεις ποὺ ὑποβόσκουν στὰ μυαλά τους…
Εἶπαν μερικοὶ μάλιστα πὼς τὰ «κομάντο», ἐὰν ἔχουν «στριμωχθῇ» ἄγρια, φροντίζουν νὰ ἐξοντώσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους ἐχθρούς, παρὰ νὰ πέσουν ἔτσι, ἄκαπνα..
Εἶπαν κι ἄλλα, αὐτοὶ οἱ …γνωστικοί, ποὺ δὲν ἀντελήφθησαν τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος τῆς αὐτό-θυσίας σου.

Τὸ μόνον τῆς Ζωῆς μας Χρέος πλέον Κωνσταντῖνε δὲν εἶναι μόνον τὸ νὰ συντηρήσουμε τὴν Μνήμη σου Ζωντανὴ ἀλλὰ καὶ νὰ τὴν κάνουμε Σημαία μας...
Νὰ σὲ ἀφήσουμε νὰ φωτίζῃς τὸν δρόμο μας…
Νὰ γίνῃς τὸ παράδειγμά μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε, πρωτίστως κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, νὰ κερδίσουμε τὴν χαμένη μας ταὐτότητα καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ ἀνακτήσουμε, κομμάτι τὸ κομμάτι, ὅλοι μας τὴν διαστρεβλωμένη ἀκόμη, στὰ μυαλά μας, ἀπόλυτο Ἐλευθερία μας…


ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ LIKE "ΕΔΩ"-