Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ - ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Σύντομη επισκόπηση θεμάτων που άπτονται της επικαιρότητας εν σχέσει με την Γεωστρατηγική και την Ιστορία από τον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky με
τον Δημοσιογράφο & Αμυντικό Αναλυτή Γιάννη Θεοδωράτο στις 27/2/2018.
TΕΛΕΥΤΑΊΑ ΆΡΘΡΑ ΤΟΥ BLOG